strona główna forum dyskusyjne


PYTANIA DO NAS
  PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM
  Pytania do serwisu:
13/08/2003 Kto obecnie wypłaca odszkodowania za szkody łowieckie powstałe na terenie niewydzierżawionym i wyłączonym z polowań, Starosta czy Wojewoda? Jaki przepis to precyzuje?
12/08/2003 Co powinienem zrobić jako członek komisji rewizyjnej Koła w przypadku kiedy łowczy koła zakupił na terenie naszego obwodu 100 ha łąk i przekształcił je w pola uprawne?
11/08/2003 Czy zarząd koła łowieckiego jest zobowiązany wręczyć każdemu członkowi koła nowy zatwierdzony statut koła?
28/07/2003 Jakie są terminy udzielenia odpowiedzi członkowi koła przez zarząd okręgowy w przypadku odwołania się od decyzji WZ koła?
26/07/2003 W najbliższym czasie chciałbym podjąć kroki by zostać myśliwym. Czy zarząd koła, w którym złożyłem podanie o przyjęcie mnie na staż ma prawo mnie nie przyjąć?
25/07/2003 Czy Zarząd Okręgowy winien zawiesić Prezesa K.Ł. w pełnieniu funkcji prezesa w kole, czy w prawach członka?
25/07/2003 Czy myśliwy, będący członkiem innego KŁ może używać broni myśliwskiej na terenie "zamkniętego" obiektu stawowego - stanowiącego jego własność, położonego na terenie obwodu łowieckiego innego koła. Jeżeli tak to na jakich zasadach?
20/07/2003 Czy osoba niepełnoletnia (poniżej 18 lat, nie będąca myśliwym) może uczestniczyć w polowaniu zbiorowym jako osoba towarzysząca myśliwemu?
16/07/2003 Jakie może być maksymalne wpisowe do Koła Łowieckiego?
14/07/2003 Czy, po 10 latach, chcąc wrócić do PZŁ jako członek nie stowarzyszony muszę ponownie zdawać egzamin wstępny i opłacić wpisowe?
13/07/2003 Czy koło łowieckie musi przyjmować leśników mieszkających na terenie danego koła?
07/07/2003 Jestem właścicielem stawów rybnych. Na stawy przylatują czaple siwe. Czy mogę poprosić kolegę myśliwego, aby przyjechał na stawy i odstrzelił czaple?
07/07/2003 Co ma zawierać wniosek do sądu o sporządzenie uzasadnienia na piśmie i doręczenie aby był prawidłowo złożony?
05/07/2003 W jakim terminie powinna się rozpocząć rozprawa w sądzie jeżeli sąd otrzymał akta sprawy?
05/07/2003 Po zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym przez rzecznika i oddaniem akt sprawy do sądu czy Prezes O.R.Ł. ma prawo przesłuchiwać strony i świadków tej sprawy oraz czy może posiadać akta tej sprawy jeżeli one zostały przekazane sądowi?
06/06/2003 Czy można zamieniać się bronią kulową o różnym kalibrze z drugim myśliwym idąc na polowanie indywidualne? Jeżeli tak, to jakie obowiązują procedury z tym związane?
06/06/2003 Czy Zarząd Koła ma prawo zawiesić w prawach członka koła na rok, powołując się na zapis Par.21 Statutu Koła? Czy o zastosowaniu tej kary Zarząd Koła jest zobowiązany zawiadomić Recznika Dyscyplinarnego?
29/05/2003 W tej chwili, zgodnie ze statutem naszego koła, zaliczanie stażu kandydackiego i przyjmowanie nowych czlonków leży w gestii zarządu koła. Czy można decyzją walnego zgromadzenia przenieść to prawo (przywilej) z zarządu na walne zgromadzenie, mimo że Statut PZŁ tak nie stanowi?
29/05/2003 Z uwagi na skromne środki finansowe naszych członków nasze koło postanowiło zorganizować na koszt koła treningi z instruktorem i zakupić amunicję na trening i zawody. Okazało się że faktura na amunicję nie może być wystawiona na koło. Proszę o wyjaśnienie powyższego faktu i propozycje zaradzenia moim zdaniem jawnej niesprawiedliwości lub administracyjnemu "lapsusowi".
23/05/2003 Jakie wymogi należy spełnić w celu uzyskania decyzji na kupno broni myśliwskiej - kulowej, a w szczególności jakie obowiązują aktualnie przepisy dotyczące badań lekarskich?

poprzednia 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 z 105 następna

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.