strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania komercyjne

NrDataTreść pytania
151114/10/2011Na polowaniu komercyjnym w ryczałcie jest zaplanowane do odstrzału 15 sztuk zwierzyny grubej, w tym 1 sztuka jelenia-byka o masie poroża do 3,5 kg. W przypadku strzelenia przez myśliwego na polowaniu jelenia-byka o znacznie większej masie poroża, jak powinien zareagować i rozliczyć myśliwego prowadzący polowanie?
151014/10/2011Czy podczas odprawy prowadzący polowanie komercyjne powinien sprawdzić dokumenty myśliwym komercyjnym, a jeżeli tak, to jakie to powinny być dokumenty?
150912/10/2011Nasze Koło organizuje po raz pierwszy polowanie zbiorowe komercyjne dla obywateli Niemiec. Jaką dokumentację powinien posiadać zarząd koła w celu przeprowadzenia tego polowania oraz czy wykorzystuje się do niego druk sprawozdania polowań zbiorowych?
150711/10/2011Czy prowadzący polowanie komercyjne może zezwolić na odstrzał większej ilości zwierzyny niż zawarte to jest w ryczałcie, np. 15 sztuk zwierzyny grubej w ryczałcie a prowadzący zezwolił na pozyskanie 20 sztuk zwierzyny grubej. Jakie wynikają z tego konsekwencje?
148129/07/2011Zarząd KŁ chce przedstawić na WZ projekt uchwały (do zatwierdzenia). Projekt przewiduje wydzielenie w obwodzie dzierżawionym przez Koło dwóch łowisk gdzie nie będzie wolno polować członkom Koła, a gdzie będą mogli tylko polować indywidualnie i zbiorowo myśliwi cudzoziemscy. Czy taka uchwała, jeśli zostanie zatwierdzona przez Walne, nie będzie ograniczeniem praw członków Koła? Czy taka uchwała będzie zgodna ze Statutem PZŁ, Prawem Łowieckim i Regulaminem Polowań?
146302/07/2011Czy ZK ma prawo podjąć uchwałę o zasadach wydawania odpłatnych upoważnień do polowania indywidualnego gościom?
129025/11/2010Myśliwy posiadający uprawnienia selekcjonera nie będący członkiem naszego koła wykupił odstrzał na kilka kozłów. Czy w tym przypadku podprowadzający tego z naszego koła musi mieć uprawnienia selekcjonerskie?
126910/11/2010Na ostatnim WZ Koła (tegoroczne dopiero się odbędzie) uchwalono terminarz polowań „dewizowych”, jednak Zarząd Koła podjął decyzję odnośnie zwiększenia liczby tych polowań. Mając na uwadze, że Statut PZŁ zawiera katalog zamknięty co do wyłącznej kompetencji WZ (§ 53), to czy należy rozumieć, że ustalenie terminarza/planu przedmiotowych polowań mieści się w tym przepisie, czy jednak nie? Natomiast, § 64 jest katalogiem otwartym, a zatem przy założeniu, że ustalanie planu polowań dewizowych nie należy do wyłącznej kompetencji WZ, to pozwala to twierdzić, że jest w kompetencji Zarządu Koła, o czym stanowi § 64 pkt 1. Jak rozstrzygnąć powyższy kazus?
122624/09/2010Jeżeli ZK uchwalił się, że część jego członków (2-3) będzie "podprowadzać" myśliwych dewizowych, to: - kto może zawrzeć z nimi umowę (bo ja Tobie a Ty mnie - chyba nie można); - właśnie jaką umowę (o dzieło, zlecenia, świadczenia usług, inna); - czy od miejsca zamieszkania "podprowadzacza" do łowiska, hotelu myśliwych zagranicznych, należy się pokrycie kosztów dojazdu. Nadmieniam, że uchwała WZK przewiduje prawo zawierana umów oraz zapłatę za: podprowadzanie, przygotowanie łowiska oraz za preparację trofeów.
102004/07/2008Zarząd Koła podpisał z biurem polowań umowę na organizację polowań dewizowych, ale łowczy bez wiedzy zarządu podpisał umowę z innym biurem popieranym przez ZO na polowanie w tym samym okresie. 1. Która umowa jest ważna? 2. Kto poniesie koszty odszkodowania w przypadku nie dojścia do skutku polowania dewizowego? 3. Czy ZO może sugerować z jakim biurem polowań zarząd koła ma podpisywać umowę?
92916/08/2007Czy członek PZŁ mieszkający w Polsce, zawieszony w prawach członka PZŁ może wykupić w firmie organizującej polowania polowanie i je wykonywać na terenie Polski?
89501/07/2007Czy podprowadzajacy ma obowiazek wpisać imię, nazwisko, datę, godzinę i ilość strzałów z myśliwym dewizowym, a jeżeli tak, to jakie są sankcje za nie dokonanie tych formalności?
89201/07/2007Czy cofnięcie pozwolenia na broń pozbawia myśliwego prawa wykonywania polowania, a jeśli tak, to w jaki sposób ma realizować swoje statutowe prawa i obowiązki, np. podprowadzajacego?
89020/06/2007Czy myśliwy któremu cofnięto pozwolenie na broń może pełnić obowiązki podprowadzającego?
87327/05/2007Czy podprowadzającym myśliwego dewizowego na rogacze czy byki może byż członek koła nie posiadający uprawnień selekcjonerskich?
85314/05/2007Kto i w jakim stopniu decyduje o możliwości posługiwania się bronią myśliwych zagranicznych, np. pozwolenie na broń wydane przez jeden z krajów UE sprzed ok. 40 lat?
82710/04/2007Czy Zarząd Koła może sprzedać odstrzał byka polskiemu myśliwemu, który nie jest członkiem tego Koła, bez pośrednictwa biura polowań?
71813/10/2006Proszę o informacje, czy sprzedaż polowania myśliwym dewizowym musi odbyć się przez Biuro polowań. Jeżeli nie to w jaki sposób Koło może zorganizować samo takie polowanie, rozliczenie-faktury, pozwolenia?
70026/09/2006Czy Zarząd Koła może uchwalać cennik za wieńce jeleni byków pozyskanych przez myśliwych nie będących członkami koła?
66520/07/2006Na pytanie do łowoczego o konkretne rozliczenie polowania dewizowego usłyszano, że to nie wasza sprawa. Czy powinien powiedzieć ile wpłynęło za tusze, ile wzięli dewizowcy do domu, ile zapłacono za kwatery dla goszczącego i jak byli rozliczeni koledzy podprowadzający, no chyba że to jest tajemnica?
poprzednia   1 [2] 3 4 z 4   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.