strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania komercyjne

NrDataTreść pytania
62024/05/2006Czy na podstawie § 53 pkt.10 statutu zarząd mógł zaproponować zmianę istniejącej uchwały WZ dotyczącej ilości zwierzyny przeznaczonej dla myśliwych zagranicznych i członków koła?
61816/05/2006Czy myśliwy, wpisując się na polowanie indywidualne 25.09.2005 godz. 5,30 do 8,00, bezpośrednio po zakończonym w dniu 24.09.2005 polowaniu dewizowym, wcześniejszej niż wpis łowczego koła z godz. 7.00, informujący, że polowania indywidualne w kole odwieszone są od dnia 25.09.2005, popełnił wykroczenie?
60325/04/2006Czy Walne Zgromadzenie może uchwalić opłaty za pobyt w łowisku, np. po 20-tym pobycie(polowaniu) każdy następny będzie płatny?
59119/04/2006Kolejny sezon myśliwy nie wywiązuje się z uchwały WZ dotyczącą udziału myśliwego w polowaniu organizowanym dla obcokrajowców. Jakie konsekwencje powinien zastosować zarząd?
58226/03/2006Zarząd podjął decyzję o obciążeniu mnie kwotą 300 zł jako pokrycie należności za zorganizowanie polowania na bażanty, w którym miałem brać udział i co zrobić, jeżeli nie mogłem być obecny na tym polowaniu, organizowanym przez zarząd na zasadach komercyjnych, które miało kosztować 200 zł, ale prezes zwiększył jego koszt samodzielnie?
55620/03/2006Czy polski myśliwy polujacy na rogacze, na prawach dewizowych w naszym kraju, który jest podprowadzany na polowaniu przez myśliwego selekcjonera musi mieć uprawnienia selekcjonerskie?
50718/01/2006Jakie działania powinien podjąć Zarząd Koła w stosunku do myśliwego, który podprowadzając myśliwego dewizowego, nie wpisał wyjścia w łowisko do książki ewidencji pobytu na polowaniu, łamiąc tym art. 43 ust.a Prawa Łowieckiego?
48728/12/2005Członkowi koła, który ma podwójne obywatelstwo, łowczy przeznacza 10 szt. rogaczy w cenie 500 zł /szt., a członkom koła nie wolno w tym czasie polować Jak to traktować -polowanie dewizowe, czy może komercyjne? Na jakiej zasadzie Ten Kolega powinien dokonywać odstrzału?
48019/12/2005Czy myśliwy z Niemiec przewożąc przez granicę polską broń myśliwską na podstawie Europejskiej Karty Broni, może okazać zaproszenie polskiego myśliwego na polowanie indywidualne, czy też ma to być zaproszenie z kola lowieckiego?
47919/12/2005Czy jako czlonek kola lowieckiego mogę zaprosić myśliwego z Niemiec, który posiada tamtejsze uprawnienia do wykonywania polowania. Czy w kolo lowieckie może wydać takiemu myśliwemu odstrzał indywidualny na zasadach takich samych jak zaproszonemu polskiemu myśliwemu?
45421/11/2005Zarząd koła organizuje polowanie pędzone dla grupy niemieckich myśliwych, a WZ nie bylo o tym powiadomione. Czy polowanie takie powinno się odbyć i jakie konsekwencje grożą zarządowi koła?
39508/09/2005Czy zarząd koła może wstrzymać wydawanie pozwoleń na odstrzał indywidualny jeleni byków aż do odwołania, tłumacząc się rezerwowaniem byków na polowanie dewizowe w okresie rykowiska Czy nie jest to łamanie ustawowego prawa do wykonywania polowania dla członka zrzeszenia?
35526/05/2005Czy dewizowiec wraz z podprowadzającym muszą sie wpisać do książki wyjść w łowisko oraz czy mają obowiązek wpisać gatunek i płeć upolowanej zwierzyny?
30704/11/2004Czy mysliwiwi wyznaczeni przez Zarząd Koła oraz KR do obsługi polowania dewizowego (naganka, prowadzacy polowanie, kontrola), mogą za dojazd do łowiska żądać zwrotu kosztów dojazdu, chociaż za samą pracę tj. obsługę tego polowania otrzymują wynagrodzenie?
29725/10/2004Czy łowczy koła może zabronić komisji rewizyjnej kontroli zbiorowego polowania dewizowego i nie życzyć sobie konkretnego członka komisji rewizyjnej np. jako naganiacza na polowaniu dewizowym.
29518/10/2004Na polowaniu zbiorowym w okresie ochronnym zostaje odstrzelony rogacz przez myśliwego dewizowego lub myśliwego z koła. Jakie czynności powinien wykonać prowadzący polowanie?
27006/07/2004Ilu procentową stawkę VAT należy stosować na polowaniach dewizowych?
25217/05/2004Czy myśłiwego zagranicznego, któremu koło sprzedało polowanie obowiązuje wpisywanie do książki ewidencji w łowisku? Jeśli tak, to kto ma się wpisać - myśliwy zagraniczny, czy podprowadzający?
23411/04/2004Czy Zarząd Koła może sam podjąć uchwałę bez zgody Walnego Zgromadzenia, aby przeprowadzić komercyjne polowanie zbiorowe dla myśliwych krajowych?
22529/03/2004Czyją własność stanowi tusza zwierzyny pozyskanej przez myśliwego dewizowego na polowaniu zbiorowym lub indywidualnym.
poprzednia   1 2 [3] 4 z 4   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.