strona główna forum dyskusyjne

Układ strzelań w konkurencji skeet

Budka

Nr stanowiska

Wysoka

Niska

Dublet

Ilość rzutków

1

X

-

X

3

2

X

-

X

3

3

X

X

X

4

4

X

X

X

4

5

X

X

X

4

6

-

X

X

3

7

-

-

X

2

8

X

X

-

2

Ilość rzutków

6

5

14

25


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
9 sierpnia 2003

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.