strona główna forum dyskusyjne

ZAPROSZENIE
na VII-me Ogólnopolskie Zawody Seniorów
w Strzelaniach Myśliwskich


W tym roku Ogólnopolskie Zawody seniorów w strzelaninach myśliwskich odbędą się 27 sierpnia 2005 roku na strzelnicy ZO PZŁ w Łomży, która znajduje się w miejscowości Czerwony Bór.

Program:
1000 Wydawanie numerów startowych
1030 Uroczyste otwarcie zawodów
1100 Rozpoczęcie strzelań na wszystkich osiach
1500 Zakończenie strzelań
1600Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
1630 Wspólne ognisko i wymiana wrażeń.

W zawodach tych mogą startować wszyscy myśliwi, którzy ukończyli lub ukończą 60 rok życia do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Będą prowadzone następujące klasyfikacje:
1/. Klasa seniorów - zawodnicy w wieku 60 - 69 lat;
2/. Klasa old boy - zawodnicy, którzy ukończyli 70 lat - do dnia zawodów.

Zgłoszenia udziału w zawodach można składać w formie pisemnej z podaniem daty urodzenia na adres ZO PZŁ ul. Kaktusowa 8 , 18-400 Łomża, faxem -086 2164142 lub telefonicznie -086 2164142. Zgłoszenia będą przyjmowane także w dniu zawodów, przed ich rozpoczęciem.

Program zawodów przewiduje skrócony wielobój myśliwski do 250 pkt.
Najlepsi strzelcy zostaną wyróżnieni dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi. Nagrody fundowane przez sponsorów będą przyznawane według kryteriów przez nich określonych. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe znaczki imprezy.
Koszty organizacji zawodów ponosi Zarząd Okręgowy PZŁ w Łomży.
Koszt amunicji i dojazdów pokrywają uczestnicy. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z " Prawidłami strzelań obowiązujących na zawodach organizowanych przez PZŁ".

Kontakt i informacje szczegółowe:
Łowczy Okręgowy - Jerzy Włostowski tel. 086 2164142 lub 0600471991.

Dojazd na strzelnicę: W miejscowości Wygoda na trasie Łomża - Zambrów należy tak jak wskazuje stojący tam drogowskaz skręcić w kierunku miejscowości Czerwony Bór. Stojące na trasie przejazdu jako kierunkowskazy makiety doprowadzą na strzelnicę ZO PZŁ  w Łomży.
 

                                                                         
Serdecznie zapraszając z łowieckim "Darz Bór"

ZO PZŁ w Łomży

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.