strona główna forum dyskusyjneKlasy strzeleckie i rodzaje odznak strzeleckich


Klasa powszechna - do klasy powszechnej jest zaliczany każdy zawodnik, który uczestniczy w wieloboju myśliwskim na zawodach organizowanych i rozgrywanych według "Prawidła strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ" i do tej pory nie zdobył wymaganych 400/500 punktów.Klasa mistrzowska - nadanie klasy mistrzowskiej z wpisem do legitymacji PZŁ oraz otrzymanie odznaki "MISTRZ STRZELECTWA" następuje po uzyskaniu przez zawodnika 400/500 punktów i więcej w wieloboju myśliwskim na zawodach organizowanych i rozgrywanych według "Prawidła strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ" . Strzelnica i przebieg zawodów musi odpowiadać wymogom regulaminowym, co musi być potwierdzone przez członka Komisji Strzelectwa Myśliwskiego Naczelnej Rady Łowieckiej, który to występuje jako obserwator lub sędzia i uzna oficjalnie prawidłowość przygotowania strzelnicy, organizację oraz przebieg zawodów.Brązowy Wawrzyn Strzelecki - jest to wyróżnienie zawodnika, który już posiada klasę mistrzowską, a uzyskał w trzech zawodach centralnych od 1320/1500 do 1364/1500 punktów otrzymuje odznakę "Brązowy Wawrzyn Strzelecki", z tym że jeden z wyników musi być zdobyty na Mistrzostwach PZŁ w Klasie Mistrzowskiej lub Krajowym Konkursie Kół Łowieckich, finale Ligi Strzeleckiej lub spotkaniach eliminacyjnych Ligi Strzeleckiej.Srebrny Wawrzyn Strzelecki - jest to wyróżnienie zawodnika, który już posiada klasę mistrzowską, a uzyskał w trzech zawodach centralnych od 1365/1500 do 1409/1500 punktów otrzymuje odznakę "Srebrny Wawrzyn Strzelecki", z tym że jeden z wyników musi być zdobyty na Mistrzostwach PZŁ w Klasie Mistrzowskiej lub Krajowym Konkursie Kół Łowieckich, finale Ligi Strzeleckiej lub spotkaniach eliminacyjnych Ligi Strzeleckiej.Złoty Wawrzyn Strzelecki - jest to wyróżnienie zawodnika, który już posiada klasę mistrzowską, a uzyskał w trzech zawodach centralnych od 1410/1500 do1454/1500 punktów otrzymuje odznakę "Złoty Wawrzyn Strzelecki", z tym że jeden z wyników musi być zdobyty na Mistrzostwach PZŁ w Klasie Mistrzowskiej lub Krajowym Konkursie Kół Łowieckich, finale Ligi Strzeleckiej lub spotkaniach eliminacyjnych Ligi Strzeleckiej.Złoty Wawrzyn Strzelecki z diamentem - jest to najwyższe wyróżnienie zawodnika, który już posiada klasę mistrzowską, a uzyskał w trzech zawodach centralnych co najmniej 1455/1500 punktów otrzymuje odznakę "Złoty Wawrzyn Strzelecki z diamentem", z tym że jeden z wyników musi być zdobyty na Mistrzostwach PZŁ w Klasie Mistrzowskiej lub Krajowym Konkursie Kół Łowieckich, finale Ligi Strzeleckiej lub spotkaniach eliminacyjnych Ligi Strzeleckiej.

Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
16 maja 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.