strona główna forum dyskusyjne


Uchwała nr 28/2014
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 15 lipca 2014 r.Zarząd, działając w oparciu o § 113 pkt. 6 Statutu Zrzeszenia, na wniosek Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ podjął uchwałę dotyczącą:
 1. obniżenia progu wymaganego do uzyskania tytułu "Mistrza Strzelectwa Myśliwskiego" dla dian do 375/500 pkt;
 2. obniżenia progu wymaganego do uzyskania "Wawrzynu Strzeleckiego" dla dian do 1260/1500 pkt; . (3 zawody po min. 420 pkt.)
  • Brązowy Wawrzyn Strzelecki 1260/1500 do 1304/1500 pkt.
  • Srebrny Wawrzyn Strzelecki 1305/1500 do 1349/1500 pkt.
  • Złoty Wawrzyn Strzelecki 1350/1500 do 1394/1500 pkt.
  • Złoty Wawrzyn z diamentem co najmniej 1395/1500 pkt.
 3. ustanowienia obowiązku prowadzenia przez organizatora osobnej kwalifikacji dian na zawodach okręgowych i centralnych. Jednocześnie Zarząd Główny PZŁ informuje, że "Prawidła strzeleń myśliwskich na zawodach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki" obowiązują wszystkich myśliwych bez względu na płeć. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku

Przewodniczący
Zarządu Głównego PZŁ
/-/ dr Lech Bloch
Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.