3/21
Oto budka na cietrzewie
stojąca na brzegu kanału.

Z tej budki przez pół godziny
obserwowałem bobra,
ścinającego niemałe drzewko.

Z niej też strzelałem do cietrzewia.
Źle oceniłem odległość
- odleciał nietknięty.5/21