4/21
Siedząc w budce na cietrzewie,
przez pół godziny obserwowałem
bobra, ścinającego drzewko.

Na środku kadru widać
efekt jego pracy.

Szkoda, że na zdjęcie było
jeszcze za ciemno,
a na lampę błyskową za daleko.6/21