strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Krzysztof Kac
Data: 09/05/2012
Publikacja: 10/05/2012
Pytanie: Czy uchwała WZ w sprawie zasad wykonywania polowania indywidualnego o treści: "Osoba towarzysząca naszemu myśliwemu w czasie polowania indywidualnego - będąca członkiem PZŁ, musi posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie polowania wydane przez Zarząd Koła" będzie zgodna z przepisami prawa?

Odpowiedź:
Jak będzie towarzyszyła z bronią, to oczywiście tak, ale wobec członków PZŁ bez broni nie polujących, taka uchwała jest dyskryminująca naruszając porządek konstytucyjny państwa. Dyskryminuje członków PZŁ wobec innych obywateli, którzy towarzyszą polującym myśliwym, co jest konstytucyjnie niedopuszczalne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.