strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania indywidualne, książka zgłoszeń

NrDataTreść pytania
185227/12/2012Byłem na nocnym polowaniu indywidualnym. Wieczorem na drugi dzień otrzymałem wiadomość, że posądzają mnie o strzelanie do sarny czego nie uczyniłem. Poinformowano mnie, że znaleziono farbę na śladach, który zostawił mój samochód. Do wyjaśnienia sprawy zarząd koła zatrzymał mi odstrzały indywidualne i zakazał polowań indywidualnych. Czy zarząd koła ma takie prawo?
184418/12/2012Zarząd w wysłanym do członków koła komunikacie podał następującą prośbę: "Zarząd zwraca się z prośbą, aby każdy myśliwy udający się na polowania indywidualne dokonał zgłoszenia telefonicznego lub poprzez wysłanie smsa do Kolegi Łowczego z informacją o wyjściu w teren z podaniem miejsca polowania." Czy w/w prośba jest zgodna z prawem, czy zarząd może żądać jej bezwarunkowego spełniania? Czy myśliwy, który nie zgłosi telefonicznie swojego zamiaru udania się na ambonę, zwyżkę, podchód, może zostać w jakiś sposób ukarany przez organy koła? Czy istnieją jakieś przepisy prawne, zgodnie z którymi członek koła musi stosować się do próśb zarządu?
183813/12/2012W moim kole zdarzył się przykry przypadek odstrzelenia kozła sarny "z podjazdu" samochodem osobowym. Strzał oddał z wewnątrz samochodu. Czy złamanie regulaminu polowań powinno mieć odzwierciedlenie w karach wewnętrznych czy powinno się powiadomić organy ścigania?
183612/12/2012W dniu dzisiejszym strzeliłem warchlaka. Powiadamiając o tym łowczego poprosiłem o wydanie odstrzału na kolejnego (mam aktualnie wystawiony odstrzał na przelatka). Łowczy odmówił, mówiąc jednocześnie, że może wyda mi ale po zakończeniu polowań zbiorowych. W planie pozostało do odstrzału jeszcze 20 dzików w tym 6 warchlaków. Ja strzeliłem w sezonie trzy dziki (2 w grupie pozostałych i tego jednego warchlaka). Aktualnie większość kolegów ma wystawione odstrzały na warchlaki. Uchwała WZ nie określa limitu dzików w sezonie dla myśliwego. 1.Czy mam jakąś drogę odwoławczą od decyzji łowczego? 2. Jeżeli tak, czy obowiązują terminy, w których powinna mi zostać udzielona odpowiedź?
183412/12/2012Odmówiono mi wydania odstrzału bez podania konkretnej przyczyny. Nie dostałem tego na piśmie (bo nie) i dopiero dalsze moje losy będą znane po posiedzeniu zarządu w nowym roku. Ponoć mam otrzymać naganę za jakieś tam niedopełnienie ale to jest kara za złożenie zawiadomienia do KR o zaniedbaniach w książce wyjść na polowania. Czy jest jakaś możliwość wymuszenia na łowczym uzasadnienia nie wydania zezwolenia?
182820/11/2012Czy członkowie zarządu mogą dokonywać wpisów w książce wyjść innych niż dotyczących ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym? Czy dokonanie wpisów bądź poleceń dot. problematyki łowieckiej wykracza poza ramy prawne, jeśli tak czy dokonanie wpisu może być tolerowane przez władze związkowe, ponieważ przemawiają za tym względy komunikatywności i ekonomiczne?
182114/11/2012W moim kole strażnik jadąc w łowisko dokonuje wpisu w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu następującej treści: imię, nazwisko i kontrola łowiska obwód 123. Czy taki wpis jest zgodny z prawem?
180108/10/2012W naszym Kole łowczy wypisując odstrzał na samce zwierzyny płowej pomija określenie - selekcyjny i łowny. Pisze tylko klasę wieku. Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i jeżeli odstrzelę pierwszego lepszego byka jelenia w3 kl., to czy nie poniosę żadnych konsekwencji?
179804/10/2012Czy myśliwy posiadający pozwolenie na broń, po zakupie swojej pierwszej broni może polować przed jej zarejestrowaniem? Jeżeli tak, to jakie musi posiadać dokumenty?
179602/10/2012W kole nie ma podjętej uchwały co do zasad wpisywania się w książce ewidencji na polowanie indywidualne. W oparciu o Pana wykładnię (pytania – prawo –łowiecki) ja i kilku kolegów myśliwych na weekend wpisujemy się od piątku do poniedziałku do godz. 9:00. W kole istnieje pogląd, że każdy wyjazd w łowisko /rewir/ musi być odnotowany przez myśliwego np. myśliwy wyjeżdża w łowisko /rewir/ w sobote o godz 4:00 odnotowuje to w książce, a następnie kończąc polowanie o 7:00 musi odnotować to w książce. W ten sam dzień ten sam myśliwy w to samo łowisko /rewir/ wyjeżdża po południu o 16:00 i kończy polowanie o 22:00 też to musi odnotować. W następnym dniu jest tak samo lub podobnie, myśliwy wypisuje się na polowanie po południu i kończy np. o 23:00 odnotowuje to w książce następnie w to samo łowisko wyjeżdża na drugi dzień rano o 4:00 i znów wpisuje do książki pobytu i zakończenie polowania np o 7:00. Zarząd Koła stwierdził, że takie wypisywanie jest prawidłowe i podjął uchwałę zakazującą wypisywania się na np.; na weekend od piątku do poniedziałku. Czy ZK miał takie prawo? Czy istnieje możliwość zgodnie z prawem dokonać wpisu do książki pobytu na polowaniu, rozpoczęcie polowania np.: w poniedziałek i zakończenia w piątek, polowanie będzie wykonywane w godzinach popołudniowych, ze względu, że rano trzeba iść do pracy.
178404/09/2012WZ w moim kole podjęło na wniosek myśliwych uchwałę dotyczącą wpisu do książki ewidencji, której fragment przytaczam: "wpis można dokonać osobiście, bezpośrednio przed rozpoczęciem polowania". Chodziło o wyrównanie szans na zapisanie się na atrakcyjniejsze rewiry przez myśliwych mieszkających w odległych miejscowościach. Uchwałę oprotestował przewodniczący KR jako niezgodną z aktem wyższego rzędu, podpierając się dodatkowo kopią opinii z ŁP, z którą się absolutnie nie zgadzam. Proszę o opinię w tej sprawie.
177924/08/2012Ostatnimi czasy zrodziły się w kole wątpliwości co do kwestii wydawania odstrzałów: 1. Czy łowczy koła musi przestrzegać zasady wydawania upoważnień na polowanie indywidualne w takiej liczbie, jaka jest liczba zwierząt danego gatunku i płci do pozyskania w RPŁ? 2. Czy są jakieś skutki prawne dla łowczego związane z wydaniem upoważnień w ilości większej, aniżeli liczba sztuk zwierzyny danego gatunku (płci) w RPŁ do pozyskania? 3. Kto ponosi konsekwencje ewentualnego przekroczenia planu, łowczy, czy strzelający?
177513/08/2012Jeden z kolegów zwrócił uwagę, że ponieważ trzech myśliwych polujących na ptactwo to jest polowanie indywidualne czy w związku z tym należy rozumieć, że w polowaniu zbiorowym na ptactwo musi uczestniczyć minimum czterech myśliwych. I dalej, czy jeżeli na polowanie zbiorowe, ujęte w planie polowań, przyjedzie dwóch lub trzech myśliwych czy takie polowanie może się odbyć?
177407/08/2012Dwóch myśliwych udaje się na polowanie indywidualne. Zasiadają na różnych ambonach. Jednemu wychodzi na strzał rogacz. Zacina mu się broń. Dzwoni do drugiego, żeby ten przyszedł do niego. Gdy przychodzi, pierwszy myśliwy prosi go, aby użyczył mu broni w celu dokonania odstrzału rogacza zgodnie z posiadanym upoważnieniem. Jednak drugi myśliwy (nie będący selekcjonerem) odmawia użyczenia broni uzasadniając to, że nikt inny nigdy nie strzelał z jego broni i nikomu na to nie pozwoli, jednak on może dokonać odstrzału rogacza pod warunkiem, że pierwszy myśliwy wpisze go sobie do "Odstrzału". Myśliwi dochodzą do porozumienia: strzela myśliwy niebędący selekcjonerem do rogacza, natomiast fakt pozyskania rogacza wpisuje sobie do odstrzału selekcjoner, a także dokonuje stosownego wpisu w książce ewidencji. Czy w opisanej powyżej sytuacji nastąpiło naruszenie prawa?
177206/08/2012W moim kole przyjęte było, że każdy myśliwy selekcjoner miał wpisany w odstrzale odstrzał na byka zgodnie z klasą. Mamy w planie do pozyskania 5 szt. Czy wydanie więcej odstrzałów niż jest byków jest niezgodne z prawem? Czy mamy wrócić do losowania dni dla selekcjonerów w jakie dostaną odstrzały?
176609/07/2012Czy ZK może zobligować myśliwego polującego indywidualnie do wpisu w książce wyjść w łowisko imienia i nazwiska osoby towarzyszącej?
174727/06/2012Chciałem zaprosić kolegę na polowanie na dziki i lisy i poprosiłem o odstrzał dla niego. Odmówiono mi i powiedziano mi żebym nikogo nie zapraszał bo odstrzału dla nikogo nie dostanę. Co w takiej sytuacji zrobić?
173214/06/2012Stało się dość powszechne umieszczanie w łowiskach kamerek internetowych. Mam nieodparte wrażenie, że są one używane w tzw. niecnych celach przez "myśliwych", (dla mnie kłusownictwo); tzw. myśliwy siedzi w domu a do łowiska jedzie "po zwierzynę" w określone miejsce kiedy dostanie sygnał z kamerki (sms, mms, internet, inny sygnał elektroniczny). Co na to biegli w prawie łowieckim?
170821/05/2012Gdzie powinna znajdować się książka ewidencji pobytu myśliwych w łowisku i w jakich warunkach aby była dostępna?
169409/05/2012Czy uchwała WZ w sprawie zasad wykonywania polowania indywidualnego o treści: "Osoba towarzysząca naszemu myśliwemu w czasie polowania indywidualnego - będąca członkiem PZŁ, musi posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie polowania wydane przez Zarząd Koła" będzie zgodna z przepisami prawa?
poprzednia   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.