strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Piotr Gawin
Data: 21/02/2002
Publikacja: 20/08/2005
Pytanie: Czy myśliwy może być członkiem dwóch kół i w obu być członkiem niemacierzystym?

Odpowiedź:
Rozumiem, że chodzi o sytuację, w której tenże myśliwy nie jest członkiem macierzystym żadnego koła. Nie wydaje mi się, aby w tej sytuacji myśliwy naruszył w jakiś sposób prawo łowieckie, chociaż jego członkostwo wydaje się niezgodne z treścią ust.2 §19 Statutu PZŁ.

Tak ust. 1 jak i ust. 2 tegoż artykułu mogą być jednak interpretowane jako prawo myśliwego lub wskazanie porządkowe, a nie jako obowiązek lub nakaz. Jeśli tak to można te ustępy czytać w ten sposób, że członek PZŁ swoje obowiązki wobec Zrzeszenia realizuje poprzez jedno koło, a nie wielokrotnie we wszystkich, w jakich jest on członkiem. Jeżeli koło dla niego niemacierzyste nie przyjmie i nie przekaże jego składki członkowskiej PZŁ, to biuro zarządu okręgowego raczej nie odeśle tej składki przekazanej bezpośrednio na konto ZO przez zainteresowanego.

Paragraf 6 statutu PZŁ nie wyodrębnia członkostwa macierzystego i niemacierzystego w kategoriach członkostwa w PZŁ w ogóle, należy więc rozumieć, że członek będący niemacierzystym w kole też mieści się w pojęciu członka tego koła, a więc nie można byłoby interpretować jego członkostwa w PZŁ tylko jako kategorii członka niestowarzyszonego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.