strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Mirosław Żurek
Data: 05/07/2012
Publikacja: 08/07/2012
Pytanie: Jako sekretarz Koła jestem zobowiązany do prowadzenia teczki dokumentów z WZ Koła. Czy w ramach tych dokumentów powinny się znaleźć kopie sprawozdań KR i kopia sprawozdania zarządu z działalności za dany rok? Przewodniczący KR uważa, że jest to dokument wewnętrzny KR i odmawia przekazania kopii do dokumentów z WZ. Według mnie powodem odmowy jest to, że sprawozdanie jest pisane ,,na kolanie,, odczytywane nie literalnie tylko w sposób pewnej opowieści i jest mu chyba wstyd, żeby coś takiego przekazać. Czy jako członek Koła mam podstawę formalną żeby mieć wgląd do teczki sprawozdań KR, bo takowa powinna być prowadzona przez KR. Mam świadomość, że wszyscy mamy mało czasu, ale prowadzenie dokumentów Koła jest wg mnie bardzo ważne i w przypadkach trudnych analizuje się dokumenty, a nie co kto powiedział.

Odpowiedź:
Muszą się znaleźć i nie kopie, tylko podpisane oryginały tak sprawozdania zarządu, jak i sprawozdanie KR. KR jest organem koła podległym WZ i robiąc dla WZ sprawozdanie oddaje je WZ, a sobie zostawia kopie. Kopie tych sprawozdań jako załączniki do protokołu z WZ dostarcza się tez do ZO PZŁ (§ 61 ust.2 statutu). Członek koła ma prawo przeglądać protokoły z WZ (§ 60 ust.3 statutu), a wiec tym samym załączone do nich sprawozdanie zarządu i KR. Do przeglądania dokumentów KR, w tym jej protokołów i kopii sprawozdań nie ma statutowych uprawnień, ale nie ma też zakazu. W normalnym kole żadne dokumenty, z wyjątkiem tych, które naruszałyby prywatność członków, nie powinny być tajemnicą.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.