strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Marek
Data: 06/07/2012
Publikacja: 15/07/2012
Pytanie: W porządku obrad WZ ZK umieścił kilka projektów uchwał, które zostaną poddane
pod głosowanie. Czy w trakcie WZ można złożyć własny projekt uchwały częściowo zbieżny z projektem ZK? Czy taki wniosek składa się na podstawie § 40 ust.2 Statutu?

Odpowiedź:
Można, o ile tematyka składanego projektu dotyczy tematyki zgłoszonej wcześniej w porządku obrad. § 40 ust.2 Statutu nie ma z ta sprawą związku. Po prostu takie zgłoszenie jest niezbywalnym prawem w dyskusji nad danym porządkiem obrad. Uczestnicy WZ maja nie tylko bierne prawa akceptowania lub zatwierdzenia tego, co proponuje zarząd, ale również prawo proponowania swoich rozwiązań, o ile tematyka tych propozycji mieści się w porządku obrad.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.