strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Grześ
Data: 06/07/2012
Publikacja: 18/07/2012
Pytanie: Czy istnieje jakieś przeciwwskazanie, aby dwaj gospodarze naszych dwóch obwodów łowieckich pełnili jednocześnie funkcję vice-łowczych w kole, oczywiście powołani przez Walne Zgromadzenie? Nadmieniam, iż w naszym kole gospodarze są zatrudniani na etacie i mają wypłacane pensje co miesiąc.

Odpowiedź:
Gospodarza obwodu nie powołuje WZ, bo nie ma takich kompetencji zapisanych w statucie PZŁ. To kompetencja zarządu i może on powierzyć tę funkcje każdemu członkowi koła, w tym może ją objąć również członek zarządu koła. Wyłączeni z tego byliby tylko członkowie komisji rewizyjnej, bo po zatrudnieniu na etacie członkowie zarządu byliby ich przełożonymi, a na to nie pozwala statut. Gdyby tak miało być członek KR musiałby zrezygnować z członkostwa w KR.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.