strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Wojciech Krysiński
Data: 09/07/2012
Publikacja: 20/07/2012
Pytanie: Czy ZK może zobligować myśliwego polującego indywidualnie do wpisu w książce wyjść w łowisko imienia i nazwiska osoby towarzyszącej?

Odpowiedź:
Absolutnie jest to niedopuszczalne. Treść wpisów do książki określa Rozporządzenie MŚ w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania i nie można tego ani zmieniać, ani ograniczać, ani rozszerzać uchwałami organów koła. Niezależnie od tego, wpisywanie imienia i nazwiska osób nie będących myśliwymi i nie podlegających w/w rozporządzeniu jest naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, bo zmusza osoby trzecie do podawania swoich danych w miejscu, którego prawo powszechnie obowiązujące nie przewiduje.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.