strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jurek
Data: 06/08/2012
Publikacja: 06/08/2012
Pytanie: W moim kole przyjęte było, że każdy myśliwy selekcjoner miał wpisany w odstrzale odstrzał na byka zgodnie z klasą. Mamy w planie do pozyskania 5 szt. Czy wydanie więcej odstrzałów niż jest byków jest niezgodne z prawem? Myśliwy jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia łowczego i leśniczych (oni dokonują wpisów w książce wyjść) o dokonanym odstrzale lub oddaniu strzału do byka w celu nieprzekroczenia planu. Czy mamy wrócić do losowania dni dla selekcjonerów w jakie dostaną odstrzały? Jak najlepiej rozwiązać ten problem?

Odpowiedź:
Tak jak jest, jest dobrze. Odstrzałów można wydać więcej niż jest byków do odstrzału, a znaczenie ma, czy obowiązujące w kole zasady gwarantują nie przekroczenie planu. Natychmiastowe informowanie łowczego i książki wyjść o odstrzale są takimi zabezpieczeniami. Można je uzupełnić o obowiązek telefonicznego powiadomienia o odstrzale innych polujących w danej chwili, jeżeli do odstrzału jest ostatni byk w obwodzie. Dobrym rozwiązaniem jest wklejenie na końcu książki wyjść tabelki z planem pozyskania, do której to tabelki każdy odstrzeliwujący daną sztukę wpisują ją, równolegle do wpisu do książki. W ten sposób wszyscy członkowie koła przyjeżdżający na polowanie mogą sprawdzić, co jeszcze zostało w planie i czy np. nie jest to ostatni byk lub rogacz.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.