strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Wacław Gołębiowski
Data: 04/09/2012
Publikacja: 05/09/2012
Pytanie: WZ w moim kole podjęło na wniosek myśliwych uchwałę dotyczącą wpisu do książki ewidencji, której fragment przytaczam: "wpis można dokonać osobiście, bezpośrednio przed rozpoczęciem polowania". Chodziło o wyrównanie szans na zapisanie się na atrakcyjniejsze rewiry przez myśliwych mieszkających w odległych miejscowościach. Uchwałę oprotestował przewodniczący KR jako niezgodną z aktem wyższego rzędu, podpierając się dodatkowo kopią opinii z ŁP, z którą się absolutnie nie zgadzam. Proszę o opinię w tej sprawie.

Odpowiedź:
Sprawy uregulowane aktami prawnymi wyższego rzędu nie mogą być w demokratycznym państwie prawnym zmieniane aktami prawnymi niższego rzędu. Jeżeli Rozporządzenie MŚ wskazuje, że wpisu do książki można dokonać osobiście oraz przez upoważnionego przez siebie myśliwego i to do 24 godzin przed polowaniem, to uchwała WZ nie może unieważnić zapisu Rozporządzenia MŚ. Taka uchwała WZ powinna być natychmiast uchylona przez ZO PZŁ.

Stopniowanie aktów prawnych jest następujące: Konstytucja RP, ustawa sejmowa, rozporządzenie ministra, statut PZŁ, uchwała WZ, uchwała zarządu koła. Prawa i obowiązki wprowadzone rozporządzeniem MŚ nie może być zmienione uchwałą WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.