strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jacek
Data: 02/10/2012
Publikacja: 02/10/2012
Pytanie: W kole nie ma podjętej uchwały co do zasad wpisywania się w książce ewidencji na polowanie indywidualne. W oparciu o Pana wykładnię (pytania – prawo –łowiecki) ja i kilku kolegów myśliwych na weekend wpisujemy się od piątku do poniedziałku do godz. 9:00. W kole istnieje pogląd, że każdy wyjazd w łowisko /rewir/ musi być odnotowany przez myśliwego np. myśliwy wyjeżdża w łowisko /rewir/ w sobote o godz 4:00 odnotowuje to w książce, a następnie kończąc polowanie o 7:00 musi odnotować to w książce. W ten sam dzień ten sam myśliwy w to samo łowisko /rewir/ wyjeżdża po południu o 16:00 i kończy polowanie o 22:00 też to musi odnotować. W następnym dniu jest tak samo lub podobnie, myśliwy wypisuje się na polowanie po południu i kończy np. o 23:00 odnotowuje to w książce następnie w to samo łowisko wyjeżdża na drugi dzień rano o 4:00 i znów wpisuje do książki pobytu i zakończenie polowania np o 7:00. Zarząd Koła stwierdził, że takie wypisywanie jest prawidłowe i podjął uchwałę zakazującą wypisywania się na np.; na weekend od piątku do poniedziałku. Czy ZK miał takie prawo? Uważam, że nie miał takiego prawa, jest to kompetencja WZ. Z kolegą jeździmy codziennie na polowanie indywidualne w jeden rewir /łowisko/. Do książki pobytu na polowaniu indywidualnym wpisujemy codziennie godzinę rozpoczęcia i zakończenia polowania (17:00 do 21:00). Czy istnieje możliwość zgodnie z prawem dokonać wpisu do książki pobytu na polowaniu, rozpoczęcie polowania np.: w poniedziałek i zakończenia w piątek, polowanie będzie wykonywane w godzinach popołudniowych, ze względu, że rano trzeba iść do pracy.

Odpowiedź:
Zapis godzin polowania od - do oznacza, że myśliwy jest w terenie i poluje. Nie ma obowiązku zapisywania się tylko w granicach 24 godzin. Zapisanie się od piątku do poniedziałku godz. 9:00 rano jest uprawnione, jeżeli myśliwy przebywa przez cały ten czas w obwodzie, mając tam np. kwaterę, ale nieuprawnionym będzie wpis od poniedziałku do piątku, jeżeli myśliwy każdego dnia opuszcza obwód, żeby udać się do domu poza obwód. Każde opuszczenie łowiska jest zakończeniem w nim polowania i nawet w weekend, jeżeli po zapisaniu się od piątku do poniedziałku myśliwy opuszcza łowisko wcześniej, zobowiązany jest poprawić swój wpis i podać w nim godzinę opuszczenia łowiska. Można za to wpisać się na polowanie do 24 godz. wcześniej, dlatego opuszczając łowisko o godz. 22:00, można zapisać się równocześnie na polowanie następnego dnia np. od 16:00, jeżeli rejon jest wolny. Nie można wykluczyć, że po wpisaniu się do książki od razu od godz. 16:00 do 22:00, o 21:00 inny myśliwy zapisze się na ten sam rejon od godz. 17:00 następnego dnia i tam już zapisać nie będzie się można o godz. 22:00.

Uchwalanie zasad wypisywania się w książce uszczegóławiające zapisy Rozporządzenia MŚ nie jest wyszczególnione w statucie jako kompetencja WZ i dlatego zarząd może to regulować we własnym zakresie, chociaż gdyby istniała uchwała WZ w tej sprawie, powinien jej przestrzegać.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.