strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Marek K.
Data: 20/11/2012
Publikacja: 23/11/2012
Pytanie: § 23 RMŚ z dnia 23.03.3005 r w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz i art. 42b prawa łowieckiego szczegółowo określają, kto jest uprawniony do dokonywania wpisów w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Niemniej jednak według powszechnie przyjętych zasad w kołach łowieckich przeważnie łowczy koła dokonuje wpisów dotyczących problematyki łowieckiej, np. o wykonaniu planu niektórych gatunków zwierzyny, ograniczenia polowania indywidualnego w danych uroczyskach czy miejscowościach, ograniczenia polowań przez niektórych myśliwych z koła itp. Wiadomym jest, że takie wpisy są najszybszym i najskuteczniejszym sposobem przekazywania informacji w relacji Zarząd Koła – myśliwi, ponieważ inne zawodzą – giną, chociażby komunikaty umieszczane na kartkach w skrzynce książki wyjść.

Z uwagi na to, że temat ten budzi szereg kontrowersji wśród myśliwych proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i czy:
- członkowie zarządu mogą dokonywać wpisów w książce wyjść innych niż dotyczących ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym,
- dokonanie wpisów bądź poleceń dot. problematyki łowieckiej wykracza poza ramy prawne, jeśli tak czy dokonanie wpisu może być tolerowane przez władze związkowe, ponieważ przemawiają za tym względy komunikatywności i ekonomiczne.

Odpowiedź:
Na pierwsze pytanie odpowiedź jest negatywna. Członkowie zarządu nie mogą dokonywać wpisów w książce wyjść innych niż dotyczących ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Nie przewiduje tego rozporządzenie MŚ w sprawie warunków wykonywania polowania.

Równocześnie jednak, dokonanie takie wpisu nie spowoduje wobec osoby wpisującej jakiejkolwiek sankcji karnej. Sankcji takich nie przewiduje ani w/w rozporządzenie MŚ, ani ustawa "Prawo łowieckie'. Gdyby o sankcjach takich myślały jeszcze niedawno jakiekolwiek organa PZŁ, to dzisiaj po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. jest to już praktycznie niemożliwe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.