strona główna forum dyskusyjne


PYTANIA DO NAS
  PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM
  Pytania do serwisu:
29/02/2012 Kto w kole podejmuje uchwałę budowy (lub rozbudowy) domku myśliwskiego?
28/02/2012 Czy muszę mieć użyczenie broni myśliwskiej na piśmie czy nie?
27/02/2012 Mam Pytanie odnośnie formy powiadomienia o konieczności obecności na posiedzeniu ZK. Powiadomiono mnie dzień wcześniej poprzez kolegę do którego zadzwoniono. Poprzez kolegę przekazałem oświadczenie (pisemnie), iż nie mogę być w tym dniu na posiedzeniu w związku z wykonywaną pracą zawodową - zaproponowałem sobotę. ZK odpowiedział koledze, że nie będzie czekał do soboty i bez mojej obecności przesłuchując kolegę wymierzył nam karę porządkową 6 m-cy zawieszenia w polowaniach indywidualnych oczywiście nie dając mi możliwości złożenia wyjaśnień. Czy ZK zachował statutowe procedury? Czy muszę się odwoływać do WZ? Czy wystarczy zaskarżenie w trybie nadzoru do ZO?
27/02/2012 Uchwałą WZ za tuszę pobraną na użytek własny członkowie koła winni rozliczyć się w ciągu 30 dni. Jeżeli jednak nie wyrobili się w tym terminie płacą 150% wartości tuszy. ZK wyznaczył 7dni na uregulowanie należności grożąc skreśleniem z listy członków koła. Czy w tym wypadku należności za pobraną tuszę mogą być traktowane jako powód do skreślenia?
23/02/2012 Czy łowczym może zostać myśliwy z 3-letnim stażem łowieckim jeszcze nie mający uprawnień selekcjonerskich? Czy są konkretne przepisy określające wymogi co do funkcji łowczego?
21/02/2012 Do czyich zadań należy opieka weterynaryjna i ponoszenie kosztów z tym związanych, nad rannymi zwierzętami dziko żyjącymi? Tak łownymi jak i pozostałymi? Jakie przepisy prawa regulują tą kwestię?
21/02/2012 Mam młodego psa 10 miesięcy. Chcę przygotować go do PP i konkursów. Aktualnie Zarząd Koła wstrzymał odstrzały indywidualne na ptactwo ze względu na warunki atmosferyczne. Czy mimo tego mam jakąś możliwość uzyskania odstrzału w celu układania psa?
20/02/2012 Zarząd Koła w podstawowym składzie: Prezes, Łowczy, Sekretarz, Skarbnik. Po śmierci Prezesa Zarząd upoważnił Łowczego do pełnienia funkcji Prezesa do najbliższego WZ informując o tym członków Koła i ZO. Jeden z członków Koła twierdzi, że Zarząd postąpił nieprawidłowo, gdyż nie mógł podjąć takiej uchwały w składzie 3-osobowym.
20/02/2012 Jestem członkiem PZŁ. Nie mam pozwolenia na broń (pozwolenie na broń Zawieszone (np), ale mam prawo do polowania (upoważnienie od dzierżawcy obwodu) metodą łowienia, czyli do pozyskiwania np. drapieżników (łownych). (Ilość drapieżników określona. Pułapki wg. Rozporządzenia MŚ). Jak sprawdziłem pułapki to było 8 szt. zwierzyny a w upoważnieniu miałem 4 szt. Co miałem zrobić z tą resztą, by nie przekroczyć zakresu upoważnienia (wypuścić)?
17/02/2012 Czy koło łowieckie na terenie którego obwodu zamieszkuje myśliwy ma prawny lub nie prawny zwyczaj odmowy przyjęcia na członka tego koła?
16/02/2012 Czy Zarząd koła może wyznaczać terminy poszczególnym członkom koła na wykonanie odstrzału na określoną zwierzynę (np. jeleń byk 7 dni) a następnie kolejne temu podobne?
16/02/2012 Czy Zarząd koła ma prawo do zakazania polowania na "biała stopę" bez uzgodnienia tego podczas Walnego Zgromadzenia?
14/02/2012 Jak napisać wniosek o urlopowanie stażu?
13/02/2012 Czy członek PZŁ niestowarzyszony może pełnić funkcje gospodarza domku myśliwskiego w kole łowieckim?
10/02/2012 W jaki sposób przeprowadzić przekazanie / odebranie dokumentacji prowadzonej przez skarbnika koła (dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej)? Koło nie korzystało z usług biura rachunkowego. Jeśli są procedury, przepisy prawne, proszę o informację.
09/02/2012 W dniu 4.02 pojechałem do obwodu łowieckiego z zamiarem polowania na lisy z psem w stogach i z wabikiem. Ponieważ stogi rozsiane są po całym obwodzie dokonałem wpisu w książce pobytu w łowisku o treści "obwód nr...., polowanie na lisy i dopisałem swój numer telefonu" w dniu dzisiejszym tj 6.02 ponownie byłem w łowisku ale w książce pobytu zastałem wpis "zawiesza się odstrzał nr... kol...". W rozmowie telefonicznej z prezesem dowiedziałem się, że mój odstrzał został zawieszony a sprawa tego wpisu będzie rozpatrywana na posiedzeniu zarządu koła prawdopodobnie w marcu. Czy popełniłem tak duże wykroczenie? (w kole na lisy poluję tylko ja)? Nie ma żadnej uchwały koła o sposobie wpisywania się do książki na takie polowania (na kaczki i na lisy, gdzie myśliwy przemieszcza się po całym obwodzie). Czy ewentualna kara (myślę, że zawieszenia) będzie liczona od chwili podjęcia takiej uchwały na zarządzie czy od daty "wstrzymania odstrzału"? Czy łowczy miał prawo "wstrzymać" mój odstrzał wpisem w książce, nie powiadamiając mnie o takim fakcie?
08/02/2012 WZ dokonuje wyboru Sekretarza ZK w dniu 24.09.2011 roku. W dniu 08.10.2011 wybrany przez WZ Sekretarz ZK wyjeżdża do pracy za granicą nie dokonując przejęcia dokumentów od poprzedniego Sekretarza i nie powiadamia ZK o opuszczeniu kraju. W dniu 31.10.2011 roku ZK podejmuje uchwałę, iż w oparciu o postanowienia § 62, pkt 8 Statutu PZŁ powierza innemu myśliwemu pełnienie obowiązków Sekretarza ZK do najbliższego posiedzenia WZ, które odbędzie się w miesiącu kwietniu 2012 roku. Myśliwy ten przejmuje obowiązki dnia następnego. Skuteczną informację na temat nieobecności na posiedzeniach ZK jak również przyczyny nie przejęcia obowiązków powierzonych przez WZ Kolega przesłał listem poleconym na adres Prezesa Koła w dniu 20 grudnia 2011 r. (data otrzymania). W styczniu tj. 25 stycznia 2012 pojawił się na posiedzeniu ZK i stwierdził, że uchwała ZK z dnia 31.10.2011 roku w sprawie powierzenia Jego obowiązków Sekretarza ZK innemu myśliwemu nie ma mocy prawnej i jest nieprawna. Jako przesłankę prawną o nieważności tej uchwały podał § 166, ust. 1 pkt. 1-4. Statutu PZŁ. Czy uchwała ZK z 31.10.2011 roku jest zgodna z prawem a zarzuty o jej statusie uchwały nieprawnej są bezpodstawne?
07/02/2012 Czy obecność na WZ jest obowiązkowa i z jakiego paragrafu to wynika?
07/02/2012 Iloma nabojami można ładować półautomat kulowy na polowaniu zbiorowym jeżeli jest mowa o ładowaniu 2 szt. w magazynku a komora nabojowa?
03/02/2012 Jakie limity obowiązują koła łowieckie na 2012 rok w zakresie podatku VAT i ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej?

poprzednia 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 z 105 następna

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.