strona główna forum dyskusyjne
PYTANIA DO NAS
  PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM
  Pytania do serwisu:
26/04/2012 Czy łowczy może używać korektora w książce wyjść w łowisko i w książce wypisywania odstrzałów? Czy sekretarz koła powinien założyć książkę druków ścisłego zarachowania i czy powinien wydawać łowczemu już ponumerowane bloczki z drukami ścisłego zarachowania?
26/04/2012 Czy w zawiadomieniu o WZ powinien znaleźć się pkt. dotyczący przyjęcia porządku obrad? Jeśli nie, to w jakim momencie można złożyć wniosek o zmianę porządku obrad?
26/04/2012 Na spotkaniu z Komisją Rewizyjną łowczy nie mógł być (z powodów rodzinnych). Dokumentację pozostawił pozostałym członkom zarządu. KR uznała ją za niewystarczającą i skończyła kontrolę wnioskując o przełożenie WZ. W związku z tym pytania: 1. Czy mimo braku sprawozdania KR, WZ będzie prawomocne do podejmowania uchwał? 2. Czy ZO może unieważnić zgromadzenie?
25/04/2012 Czy Łowczy Koła może sam, według własnego uznania bez porozumienia z Zarządem Koła wydawać odstrzały na Kozły, tzn. czy może bez podania uzasadnienia jednemu z myśliwych wypisać odstrzał na kozła np. w I klasie wieku a innemu II klasie wieku, ewentualnie samemu wypisać sobie odstrzał na kozła "łownego"? Czy takie praktyki są dozwolone i pozostają tylko i wyłącznie w decyzji Łowczego Koła?
25/04/2012 Czy wystarczającym sposobem powiadomienia członków o wprowadzeniu do porządku obrad WZ dodatkowego punktu jest wysłanie zawiadomienia listem zwykłym? Statutowe terminy zostały dochowane. Czy informacja musi być wysłana również do Zarządu Okręgowego?
24/04/2012 W 2010 podczas WZ dokonano wyboru ZK na podstawie Statutu PZŁ § 62 pkt 4 ust.5 tj."wyboru przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu koła i na jego wniosek, pozostałych członków"; Obecnie ma odbyć się NWZ , w porządku obrad zamieszczone pkt - uzupełniające wybory do ZK (wybór prezesa). Jaką formę wyboru należałoby przyjąć za właściwą a zgodną ze statutem PZŁ? Czy w takiej formule jak na ostatnim WZ tj. wybieramy prezesa a on wskazuje pozostałych członków zarządu czy tylko prezesa a wybrani poprzednio członkowie zarządu zostają?
24/04/2012 Czy urządzenie nęciska w lesie należącym do osoby prywatnej należy uzgadniać z Nadleśnictwem czy wystarczy zgoda właściciela?
24/04/2012 Do koła należałem od 1985 r. W grudniu 2012 r. napisałem podanie o skreślenie mnie z listy członków ze względów zdrowotnych. Podanie zostało przyjęte. Czy należy mi się zwrot wpisowego które wniosłem przy przyjęciu do koła?
23/04/2012 Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania w kole? Jeśli tak, to jak powinna wyglądać taka ewidencja, czy jest to określone w przepisach?
23/04/2012 Czy występują jakieś wymagania wobec osoby prowadzącej polowanie zbiorowe? (jakieś szkolenia itp.) Jeśli tak, proszę o podstawę prawną.
23/04/2012 Myśliwy założył poletko zgryzowe i nie chce aby Zarząd koła ujął je w rejestrze poletek. Nadmieniam, że nieopodal [40m.] stoi ambona a w obrębie poletka funkcjonuje od dawna nęcisko. Ambona i nęcisko są w rejestrze Koła. Czy w myśl obowiązującego prawa myśliwy może mieć prywatne poletko?
18/04/2012 Pomimo, że plany odstrzałów zwierzyny (dzików 30%) zostały nie wykonane, Zarząd Koła na miesiąc marzec nie wydał nikomu "odstrzałów" (nawet na lisy). Czy takie działanie ZK można uznać za nałożenie na wszystkich Kolegów z Koła kary porządkowej (na podst. par. 152 p.1 p.p.3 Statutu PZŁ)? Czy może jest to działanie na szkodę Koła, bo przecież nie wpłynęła do Koła określona pula pieniędzy (ok. 15 tyś. zł).
18/04/2012 Na tydzień przed zwołaniem WZ członków odchodzi prezes (nagła śmierć).Czy w takim przypadku możliwy jest wybór uzupełniający do ZK na tym WZ? (ZK nie umieścił tego w porządku obrad), czy też należy zwołać NWZ z nowym porządkiem obrad (wybór prezesa)?
17/04/2012 Nie będę mógł uczestniczyć w WZ. Czy jest możliwość oddania pisemnego głosu wcześniej na ręce ZK w sprawie głosowania w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków ZK?
17/04/2012 Czy na WZ po złożeniu wolnego wniosku, który został przegłosowany większością ZK powinien się zająć takim wnioskiem czy też nie musi w ogóle go rozpoznawać? Jeśli ZK zajmie się takim wnioskiem czy dalszym etapem jest złożenie projektu uchwały do WZ czy też ZK realizuje wniosek traktując go jak uchwałę?
17/04/2012 Czy w przypadku członka zarządu, np. łowczego jest dopuszczalny dłuższy wyjazd za granicę? Powiedzmy do 3, 4 m-cy? Jeśli taki wyjazd jest dopuszczalny, to w którym momencie roku gospodarczego najlepiej? Czy jeżeli obowiązki wydawania odstrzałów są przekazane innemu członkowi i łowczy ma łączność telefoniczną i e-mailową to pomimo tego jest to utrata zdolności sprawowania z §62 pkt8? Czy jeżeli wyjazd kwalifikuje się do §62 pkt8 to WZ zgodnie z §62 pkt7 musi go odwołać?
16/04/2012 Czy Skarbnik koła może przedłużać odstrzały (pieczęć i podpis) gdyż tak nakazał mu łowczy dopiero po uregulowaniu przez myśliwych zaległości finansowych, którzy z nimi zalegają i chcą dostać odstrzały dopiero po uregulowaniu.
12/04/2012 Na jesiennym 2011 r. Walnym Zgromadzeniu ZK otrzymał zgodę na zakup wytypowanej działki co też ZK uczynił. Przez okres zimy ZK skrupulatnie zebrał niezbędną dokumentację i bez zgody WZ, które odbędzie się pod koniec kwietnia br. rozpoczął poważną inwestycję - budowę domku myśliwskiego. Jak myśliwi niegodzący się na takie jawne łamanie prawa powinni zareagować i postąpić?
12/04/2012 Czy złożona rezygnacja przez łowczego koła przyjęta przez pozostałych członków zarządu skutkuje zakończeniem jego działalności? Czy WZ musi odwołać łowczego?
12/04/2012 Czy na każdym Walnym Zgromadzeniu jest obowiązek powołania Komisji Uchwał i Wniosków, czy też projekt uchwały / uchwał może przedstawić Przewodniczący WZ, który i tak poddaje uchwały pod głosownie?

poprzednia 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 z 105 następna

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.