strona główna forum dyskusyjne

Regulamin zawodów "Mistrzowie zapraszają"

Zawody odbędą się w dniu 14.09.2003r. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00 na strzelnicy w Lubiszynie k/Gorzowa Wielkopolskiego.
Strona http://www.izdebski.pl/osrodek.htm

I. Celem imprezy jest popularyzacja strzelectwa, integracja zawodników, ich rodzin i sympatyków. Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć wszyscy chętni posiadający zezwolenie na posiadanie broni śrutowej. Jako impreza towarzysząca będą przeprowadzone strzelania dla dzieci, młodzieży i kobiet.

II. Zawody zostaną przeprowadzone według następujących zasad:

 1. strzelanie do zająca w przebiegu -10 strzałów przemiennie
 2. strzelanie na osi myśliwskiej: -5 rzutków pojedynczych z pięciu stanowisk,
  • 5 dubletów (oba rzutki "pływające") z pięciu stanowisk>
  • 5 rzutków pojedynczych z podchodu
  • 5 dubletów (oba rzutki "pływające") z podchodu
 3. strzelanie skeet olimpijski -25 rzutków (system strzelań)
 4. strzelanie na przelotach (rzutek pływający) -10 rzutków

Dla sześciu najlepszych zawodników dogrywka na skeet -9 dubletów po jednym na stanowiskach od 1 do 7 i dwa ze stanowiska ósmego.
Dla dzieci od 6 do 12 lat strzelanie z broni pneumatycznej na odległość 10 metrów do tarczy sportowej.
Dla młodzieży od 13 do 21 lat strzelanie z broni małokalibrowej na odległość 50 metrów do makiety dzika.
Dla kobiet strzelanie z broni małokalibrowej na odległość 50 metrów do makiety rogacza.

Wpisowe w kwocie 70zł płacą tylko zawodnicy strzelający konkurencje śrutowe z pominięciem zaproszonych mistrzów.

III. Klasyfikacja:

 1. przy strzelaniach do makiety zająca: -za trafienie pierwszym strzałem 5 punktów, a po poprawce drugim strzałem 3 punkty. Maks. ilość punktów 50.

 2. przy strzelaniach na osi myśliwskiej: - za trafienie pierwszym strzałem przy strzelaniu do rzutków pojedynczych 5 punktów, a po poprawce drugim strzałem 3 punkty. Przy dubletach za każde trafienie 5 punktów. Do uzyskania maksymalna ilość punktów 150.

 3. przy strzelaniach skeet: -za każde trafienie 5 punktów (do wszystkich rzutków można oddawać tylko pojedynczy strzał). Maksymalna ilość punktów 125. Dogrywka dla sześciu najlepszych ustala kolejność od 1 do 6 po zsumowaniu punktów z czterech podstawowych strzelań i dogrywki. Maksymalna ilość punktów w dogrywce 45. W przypadku remisu dogrywka na skeet olimpijski do pierwszego "pudła".

 4. przy strzelaniach na przelotach ("pływających"): -za trafienie pierwszym strzałem 5 punktów, a po poprawce drugim strzałem 3 punkty. Maksymalna ilość punktów 50.

Maksymalna ilość punktów w czterech podstawowych strzelaniach 375,
dla sześciu najlepszych po dogrywce 420 punktów.
W przypadku braku możliwości wyłonienia tylko sześciu najlepszych w dogrywce bierze udział powiększona ilość strzelców o jednakowym z szóstym zawodnikiem wyniku.

IV. Program zawodów: - rozpoczęcie godzina 9:00

- strzelanie na wszystkich osiach według harmonogramu od godz. 9:30

- około godz. 15 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz zakończenie zawodów
- w przerwie od zakończenia strzelań do ogłoszenia wyników poker na osi i kręgu myśliwskim

V. Nagrody: - za zajęcie I miejsca medal + nagroda rzeczowa + dyplom

 • za zajęcie II miejsca medal + nagroda rzeczowa + dyplom
 • za zajęcie III miejsca medal + nagroda rzeczowa + dyplom
 • za zajęcie IV miejsca nagroda rzeczowa + dyplom
 • za zajęcie V miejsca nagroda rzeczowa + dyplom
 • za zajęcie VI miejsca nagroda rzeczowa + dyplom
 • za zajęcie VII miejsca nagroda rzeczowa + dyplom
 • za zajęcie VIII miejsca nagroda rzeczowa + dyplom
 • za zajęcie IX miejsca nagroda rzeczowa + dyplom
 • za zajęcie X miejsca nagroda rzeczowa + dyplom

Dodatkowo:

 • dla najsympatyczniejszej kibicującej nagroda rzeczowa
 • dla najsympatyczniejszego kibicującego nagroda rzeczowa
 • w konkurencji dzieci od 6 do 12 lat za pierwsze trzy miejsca dyplomy
 • w konkurencji młodzieży od 13 do 21 lat za pierwsze trzy miejsca dyplomy
 • w konkurencji kobiet za pierwsze miejsce nagroda rzeczowa + dyplom
 • za drugie i trzecie miejsce dyplom

Wszyscy zawodnicy strzelań podstawowych otrzymują dodatkowo znaczki pamiątkowe. Wszyscy uczestnicy imprezy w czasie trwania zawodów będą mogli nieodpłatnie skorzystać z przejażdżki zaprzęgiem konnym, oraz zapoznać się z wyposażeniem i osiągnięciami zaproszonych mistrzów.

Zaproszeni mistrzowie:

Agata Hatalska
Karolina Kowalczyk
Paweł Marcinkowski
Michał Mazur
Piotr Jóźwiak
Paweł Bekasiak

VI. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.

Na strzelnicy obok sekretariatu znajduje się punkt opieki medycznej.

 

Organizatorzy

Kontakt: Zbigniew Izdebski kom.: 504-245-225


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
9 sierpnia 2003

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.