strona główna forum dyskusyjne


Zarządzenie nr 11/2012
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 17 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Ligi Strzeleckiej, Regulaminu Wawrzynu Strzeleckiego oraz Zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku ŁowieckimZarząd Główny PZŁ, działając na podstawie § 113 pkt. 6 Statutu PZŁ oraz uchwały ZG PZŁ nr 42/2011 z ... grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Ligi Strzeleckiej, Regulaminie Wawrzynu Strzeleckiego oraz Zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim zarządza co następuje:

§ 1
Wprowadza się jednolity tekst "Regulaminu Ligi Strzeleckiej", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wprowadza się jednolity tekst "Regulaminu Wawrzynu Strzeleckiego", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wprowadza się jednolity tekst "Zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim", stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.


Załącznik nr 1 - "Regulaminu Ligi Strzeleckiej"

Załącznik nr 2 - "Regulaminu Wawrzynu Strzeleckiego"

Załącznik nr 3 - "Zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim"

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.