strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Zbyszek Figiel
Data: 17/01/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Proszę o podanie wykładni prawnej dot. odpowiedzi na pytanie nr 102 w serwisie stwierdzajacej, o niezgodnosci ze Statutem PZL możliwości nakladania na członka koła kar pienieżnych.

Odpowiedź:
Statut PZŁ przewiduje i wymienia taksatywnie kary, jakim może podlegać członek
Zrzeszenia. Nie ma tam kar pieniężnych, w związku z tym powinno się ten statut
interpretować w ten sposób, że jeżeli kary udzielane członkom są dokładnie
wymienione w Statucie PZŁ, to inne kary tam nie wymienione są niezgodne z tym
statutem. Taką interpretację statutu prezentują również organa okręgowe i
naczelne PZŁ.

Sytuacja jest trochę inna, jeżeli kary pieniężne są wymienione w statucie koła,
a ZO statut taki zarejestrował - pisałem o tym w serwisie. Jest wówczas podstawa do stosowania tych kar, jakkolwiek w dalszym ciągu kary takie narażają się na zarzut jak na wstępie i koła posiadające kary pieniężne w swoich statutach powinny pomyśleć o zmianie tego stanu rzeczy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.