strona główna forum dyskusyjne


PYTANIA DO NAS
  PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM
  Pytania do serwisu:
06/06/2012 Nie zapłaciłem skutecznie składki do PZŁ za ten rok. Piszę skutecznie ponieważ poprosiłem kolegę żeby zapłacił a opłata nie doszła. Kilka dni temu dowiedziałem się że zarząd okręgowy skreślił mnie z listy członków z ww. powodu. Rozmawiałem z prezesem okręgu, twierdził, że wysyłali listem poleconym informację - ja jej nigdy nie otrzymałem. Myślałem że składka jest zapłacona - chociaż mój błąd jest też taki, że nie wbiłem pieczątki do legitymacji PZŁ o zapłaconej składce na ten rok i tak z tym chodziłem do dziś. Prezes karze mi zapłacić wpisowe do PZŁ!!!! Czy wystarczyłoby tylko zapłacenie samej zaległej składki?
04/06/2012 Czy instruktor strzelectwa myśliwskiego, który został zawieszony w prawach członka PZŁ i jest aktualnie urlopowany w kole łowieckim może (ma prawo) do wystawiania zaświadczeń o przestrzelaniu broni innym członkom Koła/PZL?
04/06/2012 Mój syn, członek Koła został ukarany przez Zarząd Koła. Odwołał się do WZ. Na WZ nastąpił wybór Komisji Skrutacyjnej do której zgłoszono moją kandydaturę. Prowadzący zebranie po porozumieniu z prezesem nie zapytał mnie czy wyrażam zgodę tylko odrzucił moją kandydaturę ze względu na pokrewieństwo. Uważam, że tym samym ograniczono moje prawa jako członka PZŁ. Mój udział w KS nie miałby żadnego wpływu na wynik głosowania chociaż wpływ miałem bo głosować mi pozwolono. Nadmieniam, że WZ większością głosów uchyliło decyzję ZK o ukaranie mojego syn. Proszę o wyjaśnienie czy mogłem kandydować do KS?
01/06/2012 Czy członek Zarządu obecny na polowaniu w którym prowadzący narusza zasady bezpieczeństwa powinien reagować czy też może zachować bierną postawę?
01/06/2012 Czy na WZ podczas rozpatrywania odwołania członka koła od nałożonej kary zawieszenia w prawach do polowania można złożyć wniosek o zmianę kary za zawieszenie w prawach do polowania np. na karę upomnienia?
01/06/2012 U mnie w kole szykuje się wniosek o podjęcie uchwały wykluczenia jednego z kolegów przygotowywany w oparciu o § 56 ust. 2 pkt 3 Statutu PZŁ. 1/3 członków koła. "Na podstawie § 56 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego składamy niniejszym wniosek o rozszerzenie Porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia Kol. Xxxxxxxxxx Yyyyyyy z naszego Koła w oparciu o § 44, punkt 1 i 2 Statutu PZŁ." Jak to się ma do możliwości zabrania głosu przez zainteresowanego? W mojej ocenie pozostaje mu tylko obecność na WZ.
31/05/2012 W jaki sposób powinno być głosowane na WZ odwołanie członka KŁ od nałożonej przez ZK kary porządkowej? W sposób tajny, czy jawny i jakimi przepisami jest to ew. regulowane?
31/05/2012 W porządku Walnego Zebrania zwyczajnego w jednym z punktów jest zapis o wykluczeniu z Komisji Rewizyjnej, jednego z jej członków. Czy wystarczy tylko taki zapis czy też winien być projekt uchwały Zarządu wraz z jego uzasadnieniem? Czy w uchwalaniu zmian w budżecie Koła również winny być projekty dla każdego z członków Kola czy nie są takie projekty wymagane?
28/05/2012 Czy uchwała WZ może być poddana pod głosowanie i uchwalona "am bloc" bez odczytania jej poszczególnych uchwał?
28/05/2012 Czy WZ koła może być zakończone przez przewodniczącego z ominięciem punktów i punktu porządku zebrania?
28/05/2012 Odbyłem roczny staż myśliwski w kole i otrzymałem skierowanie od zarządu koła na kurs dla nowo wstępujących, który ukończyłem z wynikiem pozytywnym. Uzyskałem pozwolenie na broń i w chwili obecnej złożyłem podanie do koła w którym odbyłem staż o przyjęcie mnie na członka macierzystego. Czy w sytuacji odmownej przyjęcia na członka koła mam możliwość odwołania się, a jeżeli to gdzie i do kogo?
28/05/2012 Czy na WZ przed każdym głosowaniem powinno być sprawdzane kworum czy wystarczy tylko na początku zebrania?
28/05/2012 Czy zarząd koła podając pisemnie porządek obrad WZ, prawidłowo sformułował punkt, cyt. ": "Podjęcie uchwał podnoszących opłaty należne od członków na rzecz koła (za zwierzynę wziętą na użytek własny i składek członkowskich)"? Czy nie powinny być pisemnie podane stawki proponowane przez zarząd?
23/05/2012 Jakie warunki, zasady powinny zostać spełnione, aby uznać, że budżet koła jest lub nie jest wykonany?
23/05/2012 Czy WZ może wyznaczyć ryczałt za dzika np. 60zł? Jakie konsekwencje są z tego dla myśliwego i koła?
21/05/2012 Czy teść może być członkiem KR, jeżeli zięć jest skarbnikiem? Czy par. 72 statutu dotyczy teścia i zięcia?
21/05/2012 Czy sprawozdanie KR odczytane na WZ i podpisane tylko przez jednego członka jest ważne? Nadmieniam, że drugi członek odmówił podpisania w/w sprawozdania a przewodniczący KR wcześniej złożył rezygnację z funkcji. Jak i gdzie się odwołać od nieprawdziwych zarzutów z w/w sprawozdania?
21/05/2012 Co grozi myśliwemu za łamanie Zasad Etyki i Tradycji? Np. jak postąpić w przypadku notorycznego łamania pkt. 4 i 10 wspomnianych Zasad?
21/05/2012 Czy prowadzący polowanie zbiorowe może ukarać myśliwego biorącego udział w tym polowaniu karą pieniężną? Jakie muszą być wymagania?Uchwała WZ? Uchwała ZK?
21/05/2012 Gdzie powinna znajdować się książka ewidencji pobytu myśliwych w łowisku i w jakich warunkach aby była dostępna?

poprzednia 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 z 105 następna

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.