strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
108 30/09/2003 Zgodnie z Art 12.1 Prawa Łowieckiego legalnie pozyskana zwierzyna jest własnością dzierżawcy. Czy dotyczy to też trofeum tj. wieńca, parostków lub oręża?
107 24/09/2003 Czy samo skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego przeciwko myśliwemu jest podstawą do cofnięcia przez KWP pozwolenia na broń, czy najpierw myśliwy ten musi być skazany przez Sąd Łowiecki?
106 23/09/2003 Część członków Koła postanowiła zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zebrano 28 podpisów pod żądaniem na wymagane 21. Po weryfikacji przez Zarząd okazało się, iż jeden podpis został sfałszowany...
105 23/09/2003 Proszę o wyjaśnienie jak mam postąpić, aby zmienić status członka macierzystego na niemacierzystego i odwrotnie. Obecnie jestem członkiem dwu kół i pragnę dokonać zmiany statusu członka w obu kołach. Uprzejmie proszę o radę jak to zrobić, aby działać zgodnie z prawem?
104 22/09/2003 Czy członek PZŁ, bedący myśliwym niezrzeszonym, może być przyjęty do koła łowieckiego jako członek koła, dla którego koło to nie jest kołem macierzystym?
103 21/09/2003 Czy Walne Zgromadzenie Koła ma prawo podjąć uchwałę o likwidacji w kole statusu członka niemacierzystego w drodze uchwały? Czy wtedy istniejący członkowie niemacierzyści z mocy uchwały tracą przynależność w kole?
102 16/09/2003 Jakie kary może nałożyć na myśliwego na polowaniu zbiorowym - prowadzący polowanie, m.in. za brak dyscypliny, strzał po linii, dyskusje z prowadzącym polowanie itp.?
101 16/09/2003 Jak powinno się ukarać myśliwego, który strzelił byka łownego zamiast selekta, niezgodnie z wydanym odstrzałem?
100 16/09/2003 Jak interpretować Artykuły 51 i 52 z Prawa Łowieckiego?
99 04/09/2003 Czy R-ch związane z wydatkami na działalność gospodarczą koła muszą być akceptowane przez członka zarządu czy mogą być podpisywane tylko przez skarbnika i wypłacane?
98 28/08/2003 Czy za stan finansowy koła, a więc prawidłowość dokumentacji, prawidłowe rozliczanie Faktur, Rachunków, kwitów KP i KW odpowiadają wszyscy członkowie koła?
97 26/08/2003 W maju zostałem zawieszony przez Zarząd mojego koła, z powodu sprawy karnej jaka się przeciwko mnie toczyła. Zarząd Koła w obecnej chwili nie chce mnie odwiesić twierdząc, że jestem winny. Czy Zarząd ma do tego prawo, skoro ja nie zostałem skazany przez sąd żadnym wyrokiem?
96 25/08/2003 Jak wyegzekwować zaległe opłaty od myśliwego, który chce zrezygnować z członkostwa w Kole nie dokonując opłat?
95 24/08/2003 Czy jeśli spełniam warunki statutowe mówiące kto może zostać członkiem koła, odbyłem staż w kole wykonując nakazane przez zarząd zadania, zdałem egzamin na myśliwego, mogę nie zostać przyjęty do koła?
94 13/08/2003 Kto obecnie wypłaca odszkodowania za szkody łowieckie powstałe na terenie niewydzierżawionym i wyłączonym z polowań, Starosta czy Wojewoda? Jaki przepis to precyzuje?
93 12/08/2003 Co powinienem zrobić jako członek komisji rewizyjnej Koła w przypadku kiedy łowczy koła zakupił na terenie naszego obwodu 100 ha łąk i przekształcił je w pola uprawne?
92 11/08/2003 Czy zarząd koła łowieckiego jest zobowiązany wręczyć każdemu członkowi koła nowy zatwierdzony statut koła?
91 28/07/2003 Jakie są terminy udzielenia odpowiedzi członkowi koła przez zarząd okręgowy w przypadku odwołania się od decyzji WZ koła?
90 26/07/2003 W najbliższym czasie chciałbym podjąć kroki by zostać myśliwym. Czy zarząd koła, w którym złożyłem podanie o przyjęcie mnie na staż ma prawo mnie nie przyjąć?
89 25/07/2003 Czy Zarząd Okręgowy winien zawiesić Prezesa K.Ł. w pełnieniu funkcji prezesa w kole, czy w prawach członka?

poprzednia 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.