strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
68 06/05/2003 Czy WZ może podjąć uchwałę , która zapewni stałą obecność członka/członków Komisji Rewizyjnej na wszystkich posiedzeniach Zarządu tylko w charakterze obserwatora (bez dokonywania zmian w statucie koła, lub zmiany w regulaminie Komisji Rewizyjnej)?
67 06/05/2003 Czy myśliwy nie będący np. selekcjonerem (nie mający więc upoważnienia do wykonywania polowania, czyli tzw odstrzału) może przytrzymać mi broń przy przechodzeniu np. przez rów itp?
66 30/04/2003 Czy Łowczy Koła może odmówić odstrzału na ptactwo myśliwemu posiadającemu wyżła bez rodowodu? Czy ograniczenie 1 pies na 3 myśliwych obowiązuje w momencie wydawania odstrzału, czy też w chwili rozpoczęcia polowania?
65 28/04/2003 Podczas walnego zgromadzenia koła podwyższono składkę roczną o 100%. Sprawa ta nie była ujęta w programie walnego zgromadzenia. Czy podjęta uchwała posiada moc prawną?
64 25/04/2003 Jakie konsekwencje i kto może je ewentualnie wyciągnąć, jeśli komisja nie dopełniła obowiązku odbycia w ciągu roku co najmniej dwóch spotkań i do spotkania/kontroli dochodzi na dwa dni przed zwołanym WZ?
63 25/04/2003 Zarząd mojego koła świadomie nie poinformował mnie o walnym zebraniu koła, gdyż stoi na stanowisku, że skoro jestem zawieszony w prawach, to nie mam prawa wziąć w nim udziału. Nie wiem tylko czy uczestnictwo w "walnym" należy traktować w kategoriach praw czy obowiązków?
62 18/04/2003 Kto powołuje komisję do szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę dziką?
61 18/04/2003 Czy na odwrocie druku odstrzału można wpisywać datę dokonanego odstrzału, gatunek odstrzelonej zwierzyny oraz podpisać się?
60 18/04/2003 Czy członek PZŁ, nie w swoim obwodzie, mógł sam (albo przy pomocy weterynarza) podjąć decyzję o zastrzeleniu potrąconej i cierpiącej sarny?
59 15/04/2003 Statut stanowi że o wprowadzeniu nowych punktów do Porządku Obrad W.Z., Zarząd Koła zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Koła na piśmie. Czy ma więc obowiązek przedstawienia podtwierdzenia odbioru tego zawiadomienia (np.list polecony)?
58 15/04/2003 Czy wniosek 1/3 członków o dołączenie do Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia punktu: Wykluczenie z Koła , powinien zawierać czytelne podpisy wnioskodawców oraz uzasadnienie tego wniosku ze wskazaniem powodów takiego wniosku?
57 15/04/2003 Zauważyłem fałszywy wpis w zeszycie wyjść. Co mam zrobić? Gdzie się odwołać?
56 15/04/2003 Czy można zwierzynę drobną rozliczać ryczałtem?
55 15/04/2003 Czy Zarząd Koła ma prawo do samodzielnego powołania gospodarza łowiska w osobie członka koła , którego "Walne" wcześniej odrzuciło w głosowaniu?
54 15/04/2003 Czy członek koła, który nie jest selekcjonerem może być podprowadzającym na polowaniu dewizowym na kozły?
53 15/04/2003 Czy jest jakiś konkretny termin w którym musi odbyć się (sprawozdawcze) Walne Zebranie Członków po zakończeniu roku łowieckiego? Jeżeli jest taki termin i zebranie nie odbyło się w nim to jakie mogą być z tego powodu konsekwencje?
51 15/04/2003 Jakie warunki trzeba spełnić, gdy chcemy sobie dokupić dodatkową sztukę broni?
52 11/04/2003 Czy w przypadku odmowy powtórnego przyjęcia można składać kolejne wnioski o przyjęcie do koła? Jeżeli Walne Zgromadzenie zdecyduje o przyjęciu powtórnie kol. Kowalskiego czy jest on zobowiązany do wpłaty wpisowego?
50 05/04/2003 Czy nieudzielenie absolutorium jednemu z członków zarządu jest równoznaczne z jego odwołaniem? Czy Walne Zgromadzenie w głosowaniu musi go odwołać?
49 05/04/2003 Czy przed zatwierdzeniem porządku Walnego Zgromadzenia można dołączyć punkt dotyczący odwołania członka zarządu?

poprzednia 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.