strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
48 03/04/2003 Czy Zarząd Koła ma obowiązek powiadomić kolegę znajdującego się na urlopie o mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu? Jeżeli kolega ten zaszczyci swą obecnością Walne Zgromadzenie to co mu wolno? Co w stosunku do niego może uczynić Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia?
47 03/04/2003 Czy myśliwy przebywający na polowaniu jest zobowiązany posiadać przy sobie aktualny dokument potwierdzający przystrzelanie i sprawność techniczną broni?
46 31/03/2003 Czy zarząd Koła Łowieckiego ma obowiązek (!) przyjęcia do Koła, w charakterze członka, myśliwego niezrzeszonego (będącego członkiem PZŁ) mieszkającego na terenie obwodu dzierżawionego przez to Koło? Jeśli tak, to jakie są tego podstawy prawne?
45 21/03/2003 Czy rezygnacja z pracy w Zarządzie wypowiedziana przez Łowczego skutkuje zaprzestaniem pełnienia funkcji w Zarządzie?
44 17/03/2003 W moim kole do chwili obecnej nie zatwierdzono nowego statutu zgodnego z tym uchwalonym na ostatnim zjeździe. Co powinno się z tym fantem w tej chwili zrobić?
43 14/03/2003 Czy Komisja Rewizyjna jako organ koła łowieckiego może dokonywać kontroli bez wiedzy Zarządu w zakresie: finansów i gospodarki łowiska w obecności osób trzecich?
42 12/03/2003 Czy nie jest przeszkodą powoływanie się w statucie koła na WRŁ, czy istnieje konieczność zmiany na ORŁ na WZ?
41 12/03/2003 Gdzie mogę znaleźć definicję: Zwykła większość głosów, Bezwzględna większość głosów?
40 12/03/2003 Czy walne może zmienić proponowany porządek obrad zaproponowany przez zarząd, tzn. czy może jakiś punkt dodać, usunąć ewentualnie czy może zmienić proponowaną kolejność?
39 06/03/2003 Jak potraktować cały szereg rubryk w Rocznym Planie Łowieckim wymagających danych na 31.03 br skoro gotowy zaopiniowany Plan należy oddać w Nadleśnictwie do 21.03?
38 06/03/2003 Czy w czasie polowania dewizowego na kuropatwy myśliwy zaproszony płacący dolarami ma prawo strzelać do bażantów i czy jest to wykroczenie jeżeli Prezes Koła na to zezwolił?
37 24/02/2003 Czy jeżeli kol z koła dostał postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego o popełnienie przestępstw z Art 53 pkt. 4i6 6 \"Prawo Łowieckie\" może polować do chwili wyjaśnienia?
36 24/02/2003 Czy prowadzenie polowań zbiorowych na dziki po dniu 15.01.2003r, jeżeli zostało ujęte w kalendarzyku polowań, jest zgodne z obowiązującymi zasadami i zarządzeniami?
35 24/02/2003 Jak zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym można by odwołać prezesa? Jak ma wyglądać podanie od 1/3 członków koła o zwołanie walnego i co musi zawierać?
34 17/02/2003 Kiedy powinno się dostarczyć do nowego koła zaświadczenie o skreśleniu w poprzednim kole?
33 17/02/2003 Czy członek innego koła łowieckiego, który został przyjęty do koła przez zarząd, lecz nie złożył deklaracji i nie uiścił wpisowego, jest już pełnoprawnym członkiem nowego koła i posiada bierne i czynne prawo wyborcze?
32 17/02/2003 Zarząd koła podał się do dymisji. Jest zwoływane Nadzwyczajne WZ, które rozpatrzy dymisję i dokona wyboru nowego zarządu. Czy WZ może nie przyjąć dymisji zarządu? Czy dymisja dotyczy wszystkich członków zarządu?
31 14/01/2003 Podczas ostatniego Walnego Zebrania podjęliśmy uchwałę, że za każdego dzika, którego bierzemy na użytek własny płacimy ryczałtem kwotę 100 zł. Koło nasze nie jest płatnikiem podatku VAT. Spotkalismy sie z zarzutem, że zaniżamy wartość zwierzyny. Czy taki zarzut jest słuszny?
30 10/01/2003 Mieszkam poza łowiskiem i w miejscu zamieszkania posiadam szafę metalową zgodną z przepisami. Co jednak zrobić, gdy jestem na kilkudniowym polowaniu, a w miejscu zakwaterowania nie ma takowej szafy?
29 06/01/2003 Podczas ostatniego polowania zbiorowego strzeliłem jelenia-byka, który padł w ogniu na moim stanowisku. Okazało się, że wcześniej padł strzał do tego samego byka i nie otrzymałem trofeum, bo zostałem poinformowany, że kolegi strzał był śmiertelny. Proszę o odpowiedź, czy to było zgodne prawem łowieckim?

poprzednia 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.