strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
28 03/01/2003 Czy na polowaniu zbiorowym prowadzący polowanie ma prawo zobowiązać myśliwych do łamania broni, czy też odprowadzania zamka i czy muszę się z tym zgodzić pomimo jednoznacznego zapisu w zasadach wykonywania polowania, w których pisze się o "zaleca się"?
27 02/01/2003 Czy zarząd ma prawo ukarać członka komisji rewizyjnej? Wiem, że w ciągu 7.dni od otrzymania odnośnego pisma przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Czy pismo takie składa się na ręce zarządu?
26 03/12/2002 Czy Zarząd Koła może zobowiązać stażystę do wpłacenia na końcu stażu, a więc tuż przed wydaniem stosownego zaświadczenia o odbytym stażu, kwoty 1000 zł, jako zamiennika za brak zapewnienia możliwości do udziału w budowie urządzeń łowieckich?
25 30/10/2002 Zarząd Koła podjął uchwałę o udzieleniu mi nagany w związku z tym, że podobno nie wpisując się do książki ewidencji myśliwych przebywałem w łowisku, chociaż w tym czasie byłem zupełnie gdzie indziej. Jak prawnie wybrnąć z tej sytuacji?
24 07/10/2002 Czy Łowczy może prowadzić posiedzenia Zarządu pod nieobecność Przewodniczącego, kiedy pozostali członkowie Zarządu są obecni, a posiedzenia Zarządu zwyczajowo odbywają się w z góry określonych terminach? Czy uchwały Zarządu z takich posiedzeń są ważne?
23 07/10/2002 Czy ZO PZŁ ma podstawy prawne, aby twierdzić, że "odstrzały" wydane przez Łowczego Koła powinny być podpisane przez Przewodniczącego Koła i tylko on może je przedłużyć o następny okres?
22 07/10/2002 Czy Upoważnienie do wykonywanie polowania indywidualnego w kole łowieckim ma prawo wydać i podpisać jedynie Przewodniczący Koła, czy ta czynność należy do obowiązku Łowczego Koła?
21 01/10/2002 Gdzie mogę uzyskać informację czy w danym rejonie można prowadzić hodowlę danieli oraz czy można przeprowadzać polowania?
20 12/09/2002 Czy uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być przesłane do każdego myśliwego w formie komunikatu, który wchodzi w życie z określonym dniem? Jaką ważność mają takie uchwały?
19 09/09/2002 W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 22 członków na 35 członków koła. Ile wg powyższych danych wynosi bezwzględna większość głosów?
18 09/09/2002 W kole obowiązuje tzw. statut ramowy i Walne Zgromadzenie odbywa się w tzw. II terminie. W zebraniu uczestniczy 22 członków na 35 członków koła. Na zebraniu zarząd koła zgłasza wniosek w sprawie dokonania zmian w statucie. Za dokonaniem zmian w głosowaniu jawnym głosuje 15 członków. Czy WZ miało prawo przyjmować uchwały w sprawie zmian statutowych?
17 09/09/2002 Czy w celu zliczania głosów podczas przegłosowywania uchwał na Walnym Zgromadzeniu Koła, konieczny jest wybór komisji skrutacyjnej, czy też dopuszczalne jest liczenie głosów przez przewodniczącego zebrania?
16 08/08/2002 Czy możliwe jest wedle prawa różnicowanie opłaty wpisowej do koła dla osób pochodzących z rodzin myśliwskich koła i nie pochodzących tzw. "obcych"?
15 05/08/2002 Jaka jest procedura założenia koła i dzierżawienia przez nie obwodów łowieckich? Czy można wypowiedzieć umowę dzierżawy obwodu?
14 05/08/2002 Czy sarny pozyskano legalnie? Czy nie powiadomieni o polowaniu członkowie koła mają podstawy do wystąpienia ze skargą na działanie zarządu?
13 02/08/2002 Jak walczyć z nieprawnie wydanym zarządzeniem zarządu mojego już koła, zobowiązującym mnie do wpłacenia na końcu stażu kwoty 1000 zł, jako zamiennika za brak zapewnienia mi możliwości do udziału w budowie urządzeń łowieckich?
12 02/08/2002 Jaki przepis na dzień dzisiejszy reguluje konieczność zatrudnienia strażnika na każdym obwodzie Koła?
11 02/08/2002 Jakie warunki trzeba spełniać, żeby należeć do jakiegoś koła łowieckiego?
10 02/08/2002 Arogancja i bezkarność zarządu koła - jak skutecznie przeciwstawić się temu?
9 02/08/2002 Czy na polowaniu zbiorowym dozwolone jest używanie broni palnej o lufach gwintowanych samopowtarzalnej?

poprzednia 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.