strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1906 14/03/2013 WZ uchwaliło uchwałę o ukaraniu członka koła na zawieszenie w prawie wykonywania polowań na okres 3 miesięcy w przypadku nie uczestniczenia w szacowaniu szkód. Czy zarząd koła członka nie będącego na szacowaniu szkód może ukarać zgodnie z powyższą uchwałą bez konieczności wysłuchanie jego argumentów zgodnie ze statutem?
1905 14/03/2013 Czy myśliwy w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym określając miejsce jego wykonywania może wpisać "teren całego obwodu za lisem"?
1904 14/03/2013 Czy strażnik leśny ma prawo zatrzymania pojazdu którym kieruje myśliwy w terenie zabudowanym, przeszukania i wylegitymowania myśliwego?
1903 14/03/2013 Jestem właścicielem gruntu na którym dostrzegłam ustawioną ambonę myśliwską. Nikt z koła łowieckiego nie pytał mnie o zgodę ustawiając ambonę. Nadmienię, że teren na której postawiono ambonę jest moją własnością, niezabudowaną. Czy są przepisy regulujące stawianie ambon na prywatnych gruntach? Czy Koło Łowieckie ma obowiązek uzyskania mojej zgody?
1902 12/03/2013 Czy brak pisemnego sprawozdania zarządu podczas obrad WZ jest podstawą do zmiany terminu obrad?
1901 12/03/2013 Czy po odrzuconym przez WZ wniosku o przyjęcie do koła zarząd może pozytywnie rozpatrzyć ponowny wniosek tej samej osoby skierowany do zarządu?
1900 08/03/2013 Czy koło łowieckie może wypłacić odszkodowanie łowieckie za szkodę powstałą na uprawie rolnikowi który zgłosił szkodę do koła a koło nie oszacowało szkody która powstała dwa lata temu - brak protokołu szkody, wypłacono szkodę na tak zwaną gębę? Było to wczoraj. Wypłacono gdy dokumenty koła poszły do komisji rewizyjnej. Czy tak może być?
1899 05/03/2013 Jeżeli głosujemy nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu to głosowanie może być tajne lub jawne? Po przeczytaniu statutu stwierdzam, że głosujemy tak jak 1/3 członków koła zatwierdziła sposób głosowania na początku Walnego Zgromadzenia.
1898 05/03/2013 Jaki termin na rozpatrzenie odwołania od uchwały WZ w sprawie wykluczenia członka za niekoleżeńskie zachowanie ma ZO PZŁ?
1897 28/02/2013 Czy na jeden obwód łowiecki można wystawić jednej osobie dwa upoważnienia do wykonania polowania indywidualnego (np. na jednym blankiecie zwierzynę drobną, a drugim zwierzynę grubą)?
1896 27/02/2013 Wpisując się na polowanie indywidualne piszemy od razu godzinę rozpoczęcia i zakończenia polowania. Strzelamy dzika i wpisujemy go niezwłocznie do odstrzału, a do "książki" kiedy musimy wpisać? Możemy za 12h, 18h ... ?
1895 26/02/2013 Staram się o przyjęcie na członka niemacierzystego do Koła Łowieckiego. Mam powyżej 75 lat więc do PZŁ płacę połowę składki (ulgowa). Czy wpisowe do tego Koła, jeżeli zostanę przyjęty, może maksymalnie wynieść połowę składki którą obecnie płacę x 10, czy też maksymalnie 10 x pełną składkę do PZŁ tj. bez ulgi?
1894 25/02/2013 Czy prezes lub łowczy koła ma prawo zatrzymać w łowisku pojazd, w którym znajduje się myśliwy z tego samego koła na polowaniu indywidualnym względem, którego ma określone podejrzenia i polecić otwarcie bagażnika?
1893 22/02/2013 Mam pytanie odnośnie zadanego pytania dla Pana dotyczącego wpisu do książki przez kolegę. Czyli bez jakichkolwiek sankcji kolega na moją prośbę może mnie wpisać na dany rejon? A w miejscu na podpis myśliwego, podpisuje myśliwy upoważniony przez niego? Jak ma wyglądać podpis? Np. Kowalski poprosił aby Max wpisał go na dany rejon. Czy ten podpis może tak wyglądać: "z up. Kowalskiego Max"?
1892 22/02/2013 W poprzednim sezonie dwaj członkowie zarządu nie wpisali pozyskanych rogaczy w książce (jak się okazało z polecenia Łowczego). Na zwróconą uwagę Łowczy nie zareagował. W obecnym sezonie ani łowczy ani inny członek zarządu nie wpisali kozłów oraz byków, inną zwierzynę wpisują. Co z takimi można zrobić?
1891 22/02/2013 Zarząd koła w dniu 17.02.13 ogłosił inwentaryzację zawiadamiając telefonicznie członków koła z zastrzeżeniem, że w razie niemożliwości przybycia myśliwy musi zapłacić za siebie 40 zł i drugie 40 zł za pomocnika, którego zabezpieczy Zarząd. Czy takie działanie Zarządu jest prawnie dopuszczalne?
1890 21/02/2013 Czy taka uchwała WZ: "ustala się odpłatność w wysokości 200 zł płatne przez myśliwego na rzecz Koła za zastrzelenie lochy w wadze powyżej 60 kg, tak na polowaniu indywidualnym, jak i zbiorowym" jest prawidłowa i czy ZK ma obowiązek w każdym przypadku strzelenia lochy np. 61 kg karać finansowo 200 zł?
1889 13/02/2013 W naszym obwodzie co roku występują upadki zwierzyny (jeleń, sarna) spowodowane wypadkami komunikacyjnymi. Łowczy koła, pełniący również funkcję strażnika po takich zdarzeniach sporządza protokoły upadku potwierdzane przez policję lub leśniczych. Zebrania Zarządu odbywają się raz w miesiącu, informacje o takich zdarzeniach przekazywane są przez Łowczego na bieżąco pozostałym członkom Zarządu. W związku z tym czy zasadne jest postępowanie Prezesa, który zażądał od Łowczego natychmiastowego powiadamiania go o takich przypadkach. Czy taką decyzję powinien podjąć Zarząd Koła? Czy taka decyzja jest w ogóle potrzebna?
1888 13/02/2013 Jakie mogą być skutki polowania indywidualnego w innym łowisku niż było zgłoszone w książce pobytu myśliwych w łowisku?
1887 13/02/2013 Czy w upoważnieniu może być wpis sarna polna?

poprzednia 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.