strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1866 21/01/2013 Czy na Walnym Zgromadzeniu może być realizowany zawarty w proponowanym porządku obrad przez zarząd koła punkt wykluczenia członka koła który posiada zwolnienie lekarskie z wskazaniem przebywania w łóżku i zwolnienie takowe dostarczył przez kolegę przed rozpoczęciem zgromadzenia?
1865 21/01/2013 Czy komisja rewizyjna podczas kontroli dokumentacji finansowej w biurze koła może poprosić o sporządzenie ksera kontrolowanych dokumentów?
1864 15/01/2013 Podczas polowania zbiorowego w moim kole doszło do niecodziennej sytuacji. Podczas drugiego pędzenia do polowania dołączył jeden myśliwy, niemacierzysty członek naszego koła. Wszyscy myśliwi byli już na stanowiskach a "kolega" doszedł do linii myśliwych i przesuwając kilku z nich po kilkadziesiąt metrów zajął sobie stanowisko bez wiedzy i zgody prowadzącego. Podczas tegoż pędzenia ww. myśliwy strzelił lochę ok. 80-90 kg. Na odprawie przed polowaniem prowadzący zaznaczył, że nie strzelamy do loch. W jaki sposób ZK może ukarać za tak skandaliczne zachowanie myśliwego, każąc go najsurowszą z możliwych kar?
1863 15/01/2013 W trakcie polowania zbiorowego pada propozycja przez prowadzącego, że wraz z innym myśliwym otropią dziki. Pozostałym kolegom nakazują czekać. Po chwili czekania słychać kilka strzałów. Za chwilę telefon do jednego z czekających kolegów od prowadzącego, że namierzyli dziki i żeby obstawić rejon lasu, w który się skierowały. Niestety nie ma prowadzącego, myśliwi nie bardzo wiedza co zrobić i który dokładnie rejon obstawić. Dziki się przemieszczają. Po ustaleniu kierunku w którym podążają dziki, pada telefoniczna informacja od prowadzącego aby obstawić kolejny sektor. Myśliwi udają się w tamtym kierunku. Otrapiający myśliwi napotykają wędrująca watahę i jeden z nich strzela dzika. Dziki rozbiegają się w różnych kierunkach. Czy otrapiający myśliwi w trakcie polowania zbiorowego mogą strzelać do napotkanych dzików? Czy prowadzący polowanie może nakazać rozstawiać się telefonicznie i ustalać telefonicznie rejon polowania?
1862 14/01/2013 Zarząd koła wysyła powiadomienia o mającym odbyć się WZ. Wyznacza miejsce, datę i godzinę. Przewidując, że nie będzie quorum, zarząd podaje: w przypadku braku quorum zarząd podaje drugi termin zebrania. Ten sam dzień, miejsce, godzinę następną po pierwszym podanym, np. pierwszy to 9:00, kolejny 10:00. Zarząd informuje członków, że bez względu na ilość uczestników zgromadzenia podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Czy takie postępowanie posiada umocowanie prawne?
1861 14/01/2013 Zarząd koła łowieckiego powiadomił część myśliwych o mającym odbyć się WZ: myśliwych dysponujących dostępem do internetu mailami, pozostałych nie mających dostępu pisemnie przesyłkami pocztowymi. Czy prawidłowo?
1860 10/01/2013 Czy w świetle ustawy TK zawieszającej działalność sądów łowieckich i rzeczników ZK może ukarać myśliwego karą dyscyplinarną zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do wyjaśnienia sprawy przez rzecznika dyscyplinarnego?
1859 08/01/2013 Jeśli odszkodowanie za straty w uprawie nie zostanie wypłacone rolnikowi w ustawowym terminie 30 dni od sporządzenia protokołu szacowania szkody, czy może on domagać się dodatkowo odsetek od zaległego odszkodowania i czy w świetle prawa można dogadać się z rolnikiem i rozłożyć płatność na raty?
1858 04/01/2013 Czy w świetle prawa konsekwencją ze niepłacenie składek PZŁ może być utrata pozwolenia na broń?
1857 04/01/2013 Czy możliwy jest podział 1 koła na 2 z jednoczesnym podziałem obwodów pomiędzy istniejące a powstające koło w taki sposób, aby wyodrębniający otrzymał jeden obwód który nie wraca do puli ogólnej? Jeśli tak, to jak to formalnie powinno wyglądać?
1856 03/01/2013 W okresie grudnia kolega wykonywał polowanie indywidualne na dziki i jelenie mając z sobą jednego a następnie dwa psy, które były puszczone luzem. Zarząd koła twierdzi, że popełnił wykroczenie polując indywidualnie na zwierzynę grubą z psami puszczonymi luzem. Za wymienione wykroczenie ma zostać rozpatrzony i ukarany. Czy Zarząd koła postępuje zgodnie z prawem?
1855 03/01/2013 Czy jest przepis prawny regulujący ilość zwierzyny branej na użytek własny? Spotkałam się z twierdzeniem, że nie można więcej niż 20%, bo wiąże się to z przepisami weterynaryjnymi. A jeśli jest tak faktycznie, to gdzie szukać takiego przepisu? Od jakiej ilości liczyłoby się %, w jakiej wysokości byłby, czy dotyczyłby roku łowieckiego, czy księgowego?
1854 02/01/2013 Sytuacja na polowaniu zbiorowym: Pierwszy myśliwy strzela łanię i lisa, drugi myśliwy strzela cielaka, trzeci dzika, czwarty dzika, a 5 i 6 myśliwy po lisie. Czy prowadzący polowanie mógł uhonorować tytułem "Króla polowania" pierwszego myśliwego, pominąć drugiego i zdecydować o tym, że "Wicekrólami polowania" zostają trzeci i czwarty myśliwi?
1853 27/12/2012 Na zbiorowym polowaniu sylwestrowym (tata jest myśliwym a ja byłam w nagance) zastrzelony został nasz pies. Zastrzelił go kuzyn prowadzącego polowanie - jest z innego koła. Pomijam już fakt, że strzelał w miot, gdy naganka była blisko. Zastrzelił 3 dziki, które mój pies prosto na niego wyprowadził. Pies cały czas głosił a na szyi miał obrożę odblaskową więc jego obecności nie dało się nie zauważyć a mimo to "myśliwy" strzelał. Jedna z kul trafiła psa w głowę. Myśliwy za to polowanie otrzymał medal króla polowania. O ile jestem w stanie zrozumieć, że wypadki się zdarzają i można psa stracić, to nie mogę pogodzić się z tym, że w takiej sytuacji myśliwy otrzymuje medal króla. I stąd moje pytanie czy w takiej sytuacji słusznie wręczono medal?
1852 27/12/2012 Byłem na nocnym polowaniu indywidualnym. Wieczorem na drugi dzień otrzymałem wiadomość, że posądzają mnie o strzelanie do sarny czego nie uczyniłem. Poinformowano mnie, że znaleziono farbę na śladach, który zostawił mój samochód. Do wyjaśnienia sprawy zarząd koła zatrzymał mi odstrzały indywidualne i zakazał polowań indywidualnych. Czy zarząd koła ma takie prawo?
1851 27/12/2012 Na polowaniu zbiorowym kolega strzelił wycinka, a do pozyskania były tylko warchlaki i przelatki, więc przekroczył plan pozyskania. Co powinien zrobić ZK a szczególnie Łowczy?
1850 20/12/2012 W świetle wyroku TK mam pytanie. Jak wygląda sprawa zawieszenia myśliwego w prawach do polowania na zwierzynę płową za upolowanie osobnika na dwa czerwone? Czy taka kara jest zgodna z wyrokiem TK?
1849 20/12/2012 Czy obowiązuje formalny druk listy obecności/sprawozdania z polowania?
1848 20/12/2012 Czy lista obecności myśliwych może ewentualnie być sporządzona na "brudno" przez prowadzącego, później podyktowana np łowczemu telefonicznie, który to spisze ją ponownie, podpisze z.up i zamieści w dokumentacji koła?
1847 18/12/2012 Czy rezygnacja z pracy w Zarządzie wypowiedziana przez Łowczego na posiedzeniu Zarządu Koła (zaprotokołowano) w obecności pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej (łącznie siedem osób) skutkuje zaprzestaniem pełnienia funkcji w Zarządzie? Jeżeli tak, to od kiedy należy przyjąć moment zaprzestania pełnienia funkcji członka Zarządu w rozumieniu &72p.2,3 Statutu PZŁ.

poprzednia 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.