strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1806 19/10/2012 W 2011 r. na posiedzeniu zarządu koła był przyjmowany kandydat do odbycia stażu. Ponieważ kandydat deklarował wstąpienie do koła po odbyciu stażu, Prezes tegoż koła nakazał kandydatowi wybudowanie ambony oraz paśnika dla sarn. Następnie podczas polowania zbiorowego stażysta wraz ze swoim opiekunem oraz ojcem stażysty członkiem tegoż koła zapytali prezesa skąd mają wziąć materiały do budowy w/w urządzeń. Prezes odparł, że jego to nie obchodzi i jak młody chce mieć staż zaliczony i wstąpić do koła to ma urządzenia wykonać. Stażysta wykonał w/w urządzenia i dostarczył do magazynu koła a gdy zapytał gdzie ma je ustawić w terenie uzyskał odpowiedź, że zarząd nie może od niego żądać takowych urządzeń i do dnia dzisiejszego urządzenia leżą przy magazynie koła. Stażyście staż zaliczono, zdał egzaminy i złożył deklarację o przyjęcie do koła. Po czterech miesiącach przyszła odmowa przyjęcia do koła. W związku z powyższym proszę o poradę jak sprawę załatwić do końca niekoniecznie polubownie.
1805 18/10/2012 Od ponad 17 lat polowałem na kaczki, mamy tylko kanały i do tego celu używałem jamniki szorstkowłose celem poszukania ewentualnie zbarczonej lub zaginionej kaczki. Mam pytanie dot. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, z tym że jeden pies przypada na nie więcej niż trzech myśliwych; O jakiego psa chodzi? Czy może to być np. Jamnik szorstkowłosy miniatura albo standard. O jakim ułożeniu mowa? Potwierdzona odpowiednim konkursem lub certyfikatem? Że jeden pies przypada na trzech myśliwych? tj. w dniu polowania poluje trzech myśliwych i jeden pies, czy może być tak, że np. jest trzech myśliwych, dwóch poluje a trzeci jest w domu z psem a później szukają zbarczonych kaczek. Czy łowczy koła może wymusić zdawanie egzaminu i sprawdzenia psa na polowaniu na ptactwo np. kaczki, przez kol., który zajmuje się kynologią w kole ale nie należy do ZKwP i nie posiada hodowli psów rasowych.
1804 18/10/2012 Jakie warunki trzeba spełnić i czego dopilnować aby spełnić wszystkie warunki w celu zmiany personalnej w pełnieniu funkcji prowadzącego polowanie?
1803 16/10/2012 Coraz więcej kół łowieckich ustala ryczałt za tuszę dzika wziętą przez myśliwego na użytek własny a nie przyjmuje się ceny ze skupu, co dla myśliwego jest bardziej korzystne. Czy jest to zgodne z prawem a jeżeli jest to gdzie znaleźć podstawę prawną?
1802 10/10/2012 Czy wystarczy, że polowanie zbiorowe we wszystkich niezbędnych dokumentach koła, a także pismach powiadamiających na zewnątrz jest przewidziane w np. obw. 123, czy trzeba dodatkowo określić dokładniejszą lokalizację? Czy jest jakiś zapis zabraniający planowania i wykonania polowania w całym obwodzie?
1801 08/10/2012 W naszym Kole łowczy wypisując odstrzał na samce zwierzyny płowej pomija określenie - selekcyjny i łowny. Pisze tylko klasę wieku. Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i jeżeli odstrzelę pierwszego lepszego byka jelenia w3 kl., to czy nie poniosę żadnych konsekwencji?
1800 06/10/2012 Czy myśliwy, który z różnych przyczyn nie opłacił składki członkowskiej do PZŁ w wyznaczonym terminie ma prawo nadal wykonywać polowanie?
1799 06/10/2012 W tym roku KŁ obchodzi jubileusz 50 lecia. Na ten cel zostały zakupione: znaczki okolicznościowe dla członków i gości, dyplomy, tablica pamiątkowa, etc. Również na poczęstunek dla gości - kawa, herbata, napoje. Czy VAT z faktur za zakup powyższego może być odliczony?
1798 04/10/2012 Czy myśliwy posiadający pozwolenie na broń, po zakupie swojej pierwszej broni może polować przed jej zarejestrowaniem? Jeżeli tak, to jakie musi posiadać dokumenty?
1797 02/10/2012 W 2010 r. WZ członków Koła dokonało wyboru członków Zarządu przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji. Z uwagi na brak współpracy pomiędzy członkami Zarządu a łowczym Koła, (praktycznie istnieją w Kole 2 Zarządy - jeden to łowczy, który robi co chce przy poparciu Komisji Rewizyjnej w Kole, drugi pozostali członkowie Zarządu) w miesiącu wrześniu br. Zarząd podjął uchwałę (przy sprzeciwie łowczego Koła) o zaprzestaniu pełnienia dotychczasowych funkcji i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Koła w celu wyboru nowego Zarządu koła. W związku z zaistniałą sytuacją nasuwają się pytania: 1. Czy uchwała Zarządu Koła dotyczy wszystkich członków Zarządu o podaniu się do dymisji pomimo sprzeciwu łowczego koła? 2. Czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła powinno dokonać wyboru całego nowego Zarządu, czy też biorąc pod uwagę sprzeciw łowczego do uchwały Zarządu powinno dokonać wyboru nowych członków Zarządu poza łowczym Koła?
1796 02/10/2012 W kole nie ma podjętej uchwały co do zasad wpisywania się w książce ewidencji na polowanie indywidualne. W oparciu o Pana wykładnię (pytania – prawo –łowiecki) ja i kilku kolegów myśliwych na weekend wpisujemy się od piątku do poniedziałku do godz. 9:00. W kole istnieje pogląd, że każdy wyjazd w łowisko /rewir/ musi być odnotowany przez myśliwego np. myśliwy wyjeżdża w łowisko /rewir/ w sobote o godz 4:00 odnotowuje to w książce, a następnie kończąc polowanie o 7:00 musi odnotować to w książce. W ten sam dzień ten sam myśliwy w to samo łowisko /rewir/ wyjeżdża po południu o 16:00 i kończy polowanie o 22:00 też to musi odnotować. W następnym dniu jest tak samo lub podobnie, myśliwy wypisuje się na polowanie po południu i kończy np. o 23:00 odnotowuje to w książce następnie w to samo łowisko wyjeżdża na drugi dzień rano o 4:00 i znów wpisuje do książki pobytu i zakończenie polowania np o 7:00. Zarząd Koła stwierdził, że takie wypisywanie jest prawidłowe i podjął uchwałę zakazującą wypisywania się na np.; na weekend od piątku do poniedziałku. Czy ZK miał takie prawo? Czy istnieje możliwość zgodnie z prawem dokonać wpisu do książki pobytu na polowaniu, rozpoczęcie polowania np.: w poniedziałek i zakończenia w piątek, polowanie będzie wykonywane w godzinach popołudniowych, ze względu, że rano trzeba iść do pracy.
1795 28/09/2012 Czy mogę uczestniczyć jako obserwator w Walnym Zgromadzeniu Koła Łowieckiego, jeśli nie jestem myśliwym. (Jest to Koło do którego należy mój tata). Na WZ będzie rozpatrywana sprawa dotycząca mojego taty. Czy osoba z zewnątrz może przebywać na WZ? Czy należy wcześniej o tym poinformować Zarząd Koła?
1794 28/09/2012 Czy koło łowieckie prowadzace hodowlę i reintrodukcję kuropatwy i dzikiego królika musi posiadać zezwolenie na taką działalność i do kogo o takie zezwolenie należy wystąpić?
1793 28/09/2012 Jeżeli odzyskam pozwolenie na broń a jestem nadal członkiem PZŁ i opłacam reguralnie składki czy czeka mnie powtórny egzamin łowiecki?
1792 26/09/2012 Statut PZŁ określa, w § 62. ust. 4. pkt 3., że WZ dokonuje wyboru członków zarządu koła...: "przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa koła i na jego wniosek, pozostałych członków". Czy w związku z powyższym "pozostałych członków" należy wybrać w oddzielnym głosowaniu na każdego z podanych kandydatów czy też "en bloc" na wszystkich razem podanych przez prezesa?
1791 24/09/2012 Myśliwy niezbyt lubiany w kole, stracił broń myśliwską za jazdę po pijanemu i ma cofnięte pozwolenie. Koło nic o tym oficjalnie nie wie, myśliwy płaci składki i próbuje przeczekać. Jak zarząd koła ma reagować na tego typu sytuacje: skreślić z listy członków czy udawać że nic się nie dzieje?
1790 24/09/2012 Jakie są podstawy prawne i czy zarząd koła kierujący wniosek w mojej sprawie bez uzasadnienia mojej winy i wykazania jej w sposób jednoznaczny do Rzecznika Dyscyplinarnego może zawiesić mnie w prawach członka do momentu wyjaśnienia zaistniałej okoliczności przez Rzecznika?
1789 19/09/2012 Jakie instytucje należy powiadomić o zamiarze odbycia polowania zbiorowego oraz komu należy wysłać kwartalne zestawienie z wykonania planów łowieckich?
1788 19/09/2012 Czy należy się odszkodowanie za szkody w plantacji truskawki w odległości około 50 m od budynku mieszkalnego (nie wolno strzelać)?
1787 10/09/2012 Zgodnie z Prawem Łowieckim legalnie pozyskana zwierzyna jest własnością dzierżawcy. Czy dotyczy to też trofeum tj. wieńca, parostków lub oręża? Jeśli tak, to kiedy myśliwy zostaje ich właścicielem? Czy Zarząd Koła może pozbawić myśliwego własności trofeum jeśli takiej kary nie ma w statucie? Ponadto jak się ma do tego wystapienie ZO PZŁ o przygotowanie przez Koło do kontroli parostków i poroży zabranych myśliwemu za dwa pkt czerwone, jeśli WZ ustaliło że takie trofeum pozostaje jednak u myśliwego i podlega on jedynie ogólnej karze za nieprawidłowy odstrzał.

poprzednia 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.