strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1886 12/02/2013 Zwracam się z pytaniem czy Zarząd Koła może podjąć uchwałę na mocy której może odmówić wydania pozwolenia na wykonywanie odstrzału indywidualnego tym członkom koła, którzy na dzień wystawienia mają zaległości w płaceniu składek członkowskich czy ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny?
1885 12/02/2013 Pytanie, które mnie nurtuje to plan polowań, w którym podane miejsce polowania to cały obwód. Powoduje to u kolegów dyskusję nad możliwością wykonywania polowania indywidualnego dzień wcześniej (czy np. nie musi być podane przybliżone miejsce wykonywania polowania np. kilka miejscowości, las taki i taki).
1884 12/02/2013 Mam pytanie dotyczące wydania przez zarząd zakazu dokonywania wpisu do książki wyjścia w teren myśliwego przez innych kolegów. Na jakiej podstawie można wydać taką decyzję? Dodam, że do miejsca wpisu mamy stosunkowo daleko, w związku z tym nasuwa się kolejne pytanie czy jest możliwość udostępnienia książki w dwóch miejscach (np. w dwóch częściach)?
1883 11/02/2013 Czy prowadzący polowanie może zakazać zabierania na stanowisko osoby towarzyszącej?
1882 11/02/2013 Czy myśliwy, który nie ma pozwolenia na broń (utrata) ma prawo stanąć na stanowisku bez broni jeśli będzie chciał?
1881 11/02/2013 1. Czy nadleśnictwo może zwoływać i prowadzić ocenę trofeów zwierzyny płowej? 2. Czy nadleśnictwo może wymagać od kół (bez zarządzenia) zgłoszenia każdego upolowanego jelenia byka w celu jego sfotografowania, przed jego spreparowaniem (czerep) przez pracownika nadleśnictwa? 3. Czy nadleśnictwo może ingerować w sprawy: odstrzału drapieżników, szkód łowieckich na polach rolników indywidualnych, dokarmiania ptaków i zwierzyny łownej w kole łowieckim?
1880 07/02/2013 Myśliwy pozyskuje dzika płci żeńskiej o wadze 64 kg po 15 stycznia na polowaniu zbiorowym gdy powiedziane było na zbiórce, że strzelamy dziki do 50 kg. Dzik ten był przelatkiem, nie lochą. Zarząd koła zawiesza myśliwego na rok w wykonywaniu polowań. Co teraz może myśliwy w tej sprawie zrobić? Gdzie się odwołać?
1879 07/02/2013 Do Zarządu Koła wpłynął wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego WZ podpisany przez ponad 1/3 członków koła w sprawie wykluczenia z Koła jednego z członków. Do wniosku dołączono uzasadnienie. Czy myśliwy którego dotyczyć będzie NWZ ma prawo otrzymać ksero tego wniosku?
1878 07/02/2013 Czy Łowczy może jeździć po łowisku bez wpisu (lub wpisany w dany sektor) i kontrolować kolegów polujących w innych sektorach? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? W ogóle czy każdy z członków zarządu może tak postępować w stosunku do członków koła? Jakie są kompetencje Łowczego w tej sprawie?
1877 07/02/2013 Kto - zgodnie z prawem - ma obowiązek poinformować Zarząd Koła Łowieckiego o tym, że jeden z Członków Koła został pozbawiony prawa jazdy w związku z jazdą pod wpływem alkoholu, i jednocześnie stracił przez to pozwolenie na broń? Czy Zarząd może mu w dalszym ciągu wydawać pozwolenia na odstrzał indywidualny?
1876 05/02/2013 Czy po ocenie komisja oceniająca ma prawo zniszczenia żuchwy? Czy powinna oddać wraz z czerepem myśliwemu?
1875 05/02/2013 Czy prawidłowe jest głosowanie za odwołaniem prezesa i łowczego za pomocą kart głosowania, które "powiązały" te osoby - pytaniem - odwołanie prezesa i łowczego? Tak skonstruowana karta do głosowania nie dała wyboru, czy na prezesa "tak " a na łowczego "nie". Możliwym było głosowanie wiązane, czyli jeżeli "tak "na prezesa to i "tak" na łowczego.
1874 04/02/2013 Czy myśliwy jest zobowiązany do poinformowania policji lub innych służb o swoim wyjeździe za granicę, na okres dłuższy niż 1 miesiąc i czy powinien na ten okres zdeponować broń?
1873 01/02/2013 Czy w chwili obecnej można polować w Polsce z podjazdu indywidualnie (zaprzęg konny z saniami)?
1872 28/01/2013 Posiadam uprawnienia sędziego instruktora strzelectwa myśliwskiego. Na własną prośbę jestem czasowo zawieszony w prawach członka PZŁ. Czy mogę korzystać z tych uprawnień?
1871 28/01/2013 Czy łączenie funkcji Gospodarza Obwodu Łowieckiego z funkcją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest zgodne czy nie?
1870 24/01/2013 Jeden z kolegów myśliwych mieszka na granicy dwóch obwodów łowieckich (przez jego podwórko przechodzi granica- potokiem) i jest członkiem obydwóch kół. Moje pytanie brzmi, czy może na polowanie indywidualne wypisywać się jednocześnie do jednego i drugiego obwodu, polując w rewirach sąsiadujących z granicą obwodów?
1869 24/01/2013 Granicą sąsiadujących z sobą obwodów łowieckich jest asfaltowa droga wojewódzka. Aby nie forsować się długimi podejściami od drogi do ambony, chcieliśmy wybudować ambonę jak najbliżej drogi (teren nie zagospodarowany, odłogi, wąwozy, nieużytki itd.) co automatycznie wiąże się z granicą drugiego obwodu. W jakiej odległości od granicy sąsiedniego obwodu można postawić ambonę?
1868 24/01/2013 Czy w obowiązującym na rok gospodarczy 2013/14 stanie prawnym koła łowieckie nadal będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących? (Pytanie prawne z dnia 3.02.2012 r. )
1867 22/01/2013 W kole, w którym poluję mam 4 nęciska a przy nich ambony. Wszystkie nęciska zostały uzgodnione z zarządem koła a budowa ambon z odpowiednim nadleśniczym. W tym roku, zarząd koła podjął uchwałę nakazującą mi likwidację 2 nęcisk. Nadmieniam, iż plan pozyskania dzika w naszym kole, rzadko kiedy jest wykonany. Czy zarząd koła ma prawo podjąć uchwałę nakazującą mi likwidacją dwóch nęcisk , na które wcześniej wydał zgodę?

poprzednia 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.