strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1868 24/01/2013 Czy w obowiązującym na rok gospodarczy 2013/14 stanie prawnym koła łowieckie nadal będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących? (Pytanie prawne z dnia 3.02.2012 r. )
1700 15/05/2012 Zapis art. 47, par. 1 Ustawy - Prawo Łowieckie stanowi, cyt. "właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczeniu gruntów przed szkodami, o których mowa w art. 46". Jakie czynności pod pojęciem współdziałania, winien poczynić właściciel lub posiadacz gruntów w zabezpieczeniu ich przed szkodami łowieckimi? Czy przywołane wyżej czynności posiadacza lub właściciela gruntów w zakresie zabezpieczenia przed szkodami ograniczają się tylko i wyłącznie do powiadomienia koła o miejscu położenia danej plantacji?
935 22/08/2007 Czy instruktor do spraw strzelectwa oprócz uprawnień wymienionych w odpowiedzi nr 933, ma prawo dokonać przystrzelania broni myśliwskiej na strzelnicy PZŁ i wystawić odpowiednie "zaświadczenie"?
164 17/01/2004 Proszę o podanie wykładni prawnej dot. odpowiedzi na pytanie nr 102 w serwisie stwierdzajacej, o niezgodnosci ze Statutem PZL możliwości nakladania na członka koła kar pienieżnych.

[1] z 1

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.