strona główna forum dyskusyjneszukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1525 26/10/2011 Jakie dokumenty obowiązują nabywającego przy kupnie broni z ogłoszenia? Jaka procedura obowiązuje zbywającego broń, (chodzi o broń myśliwską)?
1524 26/10/2011 ZK w związku z zagrożeniem nie wykonania planu pozyskania sarn rogaczy podjął decyzję - Myśliwy selekcjoner, który nie pozyska w sezonie łowieckim ani jednego sarny rogacza, nie otrzyma w tym samym sezonie zezwolenia na pozyskanie sarny kozy i koźlęta. Uchwały WZ w zasadach wypisywania odstrzałów na polowania indywidualne na ten temat nic nie mówią. Czy ZK ma prawo podjąć taką decyzję?
1523 26/10/2011 Czy KR ma prawo wydawać polecenia, stawiać żądania dla ZK w kwestii spraw związanych z funkcjonowaniem koła? Czy ma jakiekolwiek uprawnienia zwierzchnie nad ZK?
1522 25/10/2011 Czy są jakieś przepisy mówiące o "przymusowym" przyjęciu myśliwego do koła w miejscu zamieszkania, czy jest to tylko dobra wola Zarządu?
1521 21/10/2011 Od kilku lat zajmuję się fotografowaniem przyrody i od dłuższego czasu zastanawiam się, jakie są moje prawa do przebywania w lesie. Czy istnieje jakaś sytuacja, w której myśliwy może mnie przepędzić z lasu?
1520 21/10/2011 Czy chęć przebywania na ambonie lub też w ich okolicy, w celu fotografowania przyrody, podczas wzmożonej aktywności myśliwych np. podczas rykowiska należy gdzieś zgłaszać?
1519 21/10/2011 Czy jako fotograf (nie myśliwy) mam prawo do przebywania i fotografowania na obszarze OHZ?
1518 21/10/2011 Czy i w jakim zakresie ma być wypełniania karta ewidencyjna myśliwego? Jakie informacje do karty myśliwy musi, a jakie może podać?
1517 20/10/2011 Według jakiej procedury wyłaniani są kandydaci na członków OKR a następnie wybierani w jej skład?
1516 20/10/2011 Od jakiego momentu młody myśliwy może zacząć polować? Czy wystarczy, że zdał egzaminy i otrzymał legitymację PZL, czy też musi zostać członkiem koła łowieckiego, względnie zostać członkiem PZŁ niestowarzyszonym?
1515 18/10/2011 Na WZ zarząd uzyskał pełnomocnictwo do ogranizacji polowania komercyjnego jeden raz w roku tj. w sezonie 2011/2012 tylko na dziki jako eksperymentalne polowanie, aby posiadać wiedzę czy będzie się nam opłacało organizować takie polowania w przyszłości. Po otrzymaniu uchwał z ostatniego WZ okazało się, że uchwała brzmi: „Udziela się zarządowi koła pełnomocnictwa do ogranizacji polowań komercyjnych w roku 2011/2012.” W uchwale tej nie zawarty jest rodzaj jakiejkolwiek zwierzymy pomimo, że na WZ ustalono, że będą to tylko dziki. Moje pytanie brzmi: wobec powyższego faktu łowczy koła planując zwierzynę do pozyskania na polowaniu komercyjnym może wpisać następująca zwierzynę: ogólnie sarny, jelenie, dziki. Jakie wiążą się z tym konsekwencje dla łowczego, jeżeli może okazać się, że tejże uchwale komisja uchwał i wniosków nadała w ogóle inne brzmienie, niż to było przegłosowane.
1514 18/10/2011 Czy jako organizatorzy polowania komercyjnego powinniśmy ustawić przy drogach, szosach tablice ostrzegające o wykonywaniu polowania w danym rejonie, tj. na początku i końcu danego miotu, aby przestrzec oraz uniknąć ewentualnych kolizji podczas pędzeń zwierzyny z samochodami?
1513 18/10/2011 Czy łowczy koła przekazując druk sprawozdania z polowania komercyjnego prowadzącemu polowanie musi określić ilość poszczególnych gatunków zwierzyny, przewidzianych do pozyskania zgodnie z rocznym planem łowieckim np. na obwodzie X jest do pozyskania 5 sztuk jeleni-łań oraz 2 sztuki jeleni-cielaków, a łowczy wskazał tylko do pozyskania na polowaniu komercyjnym tylko 3 sztuki jeleni-łani oraz 1 sztukę jelenia-cielaka, pozostawiając pozostałe sztuki jako zabezpieczenie się przed przekroczeniem rocznego planu łowieckiego.
1512 17/10/2011 Czy koło powinno powiadomić komendę wojewódzką policji o wykonywaniu polowania komercyjnego i na jaki okres przed rozpoczęciem tego polowania? Jaki przepis to reguluje - nadmieniał o tej kwestii przedstawiciel biura polowań, choć nie był w stanie wskazać przepisu prawnego, wspomniał tylko, że przepis wszedł w życie w marcu tego roku.
1511 14/10/2011 Na polowaniu komercyjnym w ryczałcie jest zaplanowane do odstrzału 15 sztuk zwierzyny grubej, w tym 1 sztuka jelenia-byka o masie poroża do 3,5 kg. W przypadku strzelenia przez myśliwego na polowaniu jelenia-byka o znacznie większej masie poroża, jak powinien zareagować i rozliczyć myśliwego prowadzący polowanie?
1510 14/10/2011 Czy podczas odprawy prowadzący polowanie komercyjne powinien sprawdzić dokumenty myśliwym komercyjnym, a jeżeli tak, to jakie to powinny być dokumenty?
1509 12/10/2011 Nasze Koło organizuje po raz pierwszy polowanie zbiorowe komercyjne dla obywateli Niemiec. Jaką dokumentację powinien posiadać zarząd koła w celu przeprowadzenia tego polowania oraz czy wykorzystuje się do niego druk sprawozdania polowań zbiorowych?
1508 12/10/2011 Czy osoby spoza zarządu koła mogą być typowane do odznaczeń łowieckich: brązowy, srebrny i złoty medal? Chodzi mi głównie o myśliwych, którzy ciężko pracują na rzecz gospodarki łowieckiej. W kole, w którym poluję medale przyznawane są tylko osobom z zarządu koła. Prezes koła twierdzi, że osoby, które nie były i nie są w zarządzie nie mają prawa być wybierani do odznaczeń.
1507 11/10/2011 Czy prowadzący polowanie komercyjne może zezwolić na odstrzał większej ilości zwierzyny niż zawarte to jest w ryczałcie, np. 15 sztuk zwierzyny grubej w ryczałcie a prowadzący zezwolił na pozyskanie 20 sztuk zwierzyny grubej. Jakie wynikają z tego konsekwencje?
1506 10/10/2011 Prezes ZK oraz skarbnik wchodzą w skład OKR. Jakby tego było mało to ojciec łowczego, rownież członek naszego Koła pełni funkcję Przewodniczącego tej OKR. Czy stan taki jest zgodny z Ustawa łowiecką? Nadmienię tylko, że wg Statutu OKR powołana jest do kontroli Zarzadów kół.

poprzednia 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.