strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1605 30/01/2012 Czy prowadzący polowanie w porozumieniu z dwoma członkami zarządu skarbnikiem i łowczym może zezwolić na strzał do dzików jak nie było to ujęte w planie polowań na dany dzień? Ja myślę, że można skoro do wykonania planu brakuje 50 %?
1604 26/01/2012 Pół roku temu z funkcji zrezygnował łowczy koła. Rezygnację złożył na piśmie. Funkcję łowczego przejął podłowczy i uzupełniono grono zarządu osobą z głosem doradczym tak jak trzeba. Część zarządu oraz kolegów uważa, że na kolejnym walnym musimy przegłosować jego rezygnację. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam ale nie mogę się podeprzeć literą statutu bo nie potrafię. Proszę o wskazanie podstawy prawnej.
1603 26/01/2012 Zarząd Koła podjął decyzję że zwierzyna pozyskana i pobrana na użytek własny będzie o jeden złoty droższa niż aktualna cena w skupie. Czy złamano prawo?
1602 25/01/2012 Samochód potrącił śmiertelnie jelenia byka. Łowczy koła zabrał wspólnie z innym myśliwym tusze wraz z porożem. Jeden przywłaszczył poroże, drugi tusze (ponoć na nęcisko). Czy doszło w tej sytuacji do złamania prawa?
1601 24/01/2012 Jak należy postępować w przypadku gdy na kilka dni przed NWZ zwołanym w celu wykluczenia, kolegi, ten dotychczas zdrowy, zachoruje. Czy można pod jego nieobecność rozpatrzyć wykluczenie? Czy można zastosować inne środki (jakie?) umożliwiające rozpatrzenie wykluczenia?
1600 24/01/2012 Zostałem zawieszony w grudniu 2011 r. wyrokiem OSŁ na okres 15 miesięcy. Czy mam obowiązek stawienia się na wezwanie Zarządu Koła, który w piśmie - wezwaniu podaje jedynie za cel stawiennictwa "złożenie wyjaśnień"? Od chwili zawieszenia nie biorę żadnego udziału w życiu koła, składki mam opłacone, a aby się spotkać mam do pokonania ponad 50 km.
1599 19/01/2012 Czy wykluczony w marcu 2007 r., obecnie były członek PZŁ. starając się o ponowne przyjęcie do Związku ma obowiązek zapłacić składkę za cały rok 2007, czy jego zaległość to składka za trzy pierwsze miesiące roku 2007? Jak w świetle prawa mają się zaległe składki do trzyletniego okresu ich ważności i związanej z tym ich wymagalności?
1598 19/01/2012 Czy myśliwy, który został ukarany oraz pozbawiony broni może pełnić funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej?
1597 18/01/2012 Z jakiego zapisu wynika potrzeba powiadomienia członków koła o terminach polowań zbiorowych, i jaki powinien być to sposób powiadamiania?
1596 18/01/2012 Czy myśliwy zawieszony przez OSŁ na okres 18 miesięcy za polowanie z nieważnym odstrzałem przez niedopatrzenie, każdorazowo wpisując się do książki wyjść, może i po jakim okresie czasu ubiegać się o skrócenie wymiaru kary, bądź jej zawieszenie? Kto jest władny karę uchylić bądź skrócić? Do kogo się odwoływać?
1595 16/01/2012 Jaki przepis mówi o konieczności ewidencjonowania pobytu myśliwego (bez broni) w lesie, który udaje się tam do wykonywania prac gospodarczych? Czy jest taki obowiązek ewidencjonowania?
1594 16/01/2012 Czy porządek posiedzenia ZK podany przez prezesa koła należy głosować?
1593 16/01/2012 Na polowaniu zbiorowym myśliwy będący w nagance z naganiaczami (5 osób) strzelił dzika (nie miał zgody na strzelanie w miocie). Jakby tego było mało prowadzący polowanie (prezes koła) pogratulował myśliwemu dzika. Co i jak z tym zrobić?
1592 10/01/2012 Myśliwy zarzuca błąd ZK, który do 29 stycznia 2012 roku zaplanował polowania zbiorowe na: jelenie byki, jelenie cielęta i dziki przelatki . Uważam, że nie ma racji bo regulamin polowań na to zezwala. Kto ma rację?
1591 10/01/2012 Prowadzący polowanie zbiorowe dokonując kontroli rozładowania broni stwierdził u jednego z uczestników polowania ustawioną krotność lunety większą niż 3 (było 8). Myśliwy oświadczył, że zmiany krotności ustawienia lunety dokonał dopiero po zakończeniu ostatniego pędzenia a w trakcie całego polowania nie oddawał żadnych strzałów. Prowadzący polowanie stwierdził, że go to nic nie obchodzi po czym na zbiórce udzielił myśliwemu nagany. Czy istniały podstawy do zastosowania środka dyscyplinującego określonego w Statucie PZŁ? Czy w tym przypadku doszło złamania zapisu Regulaminu polowań przez w/w myśliwego, który w trakcie całego polowania nie oddawał strzałów a nawet nie składał się do strzału? W związku z niezgodnym ze Statutem PZŁ zastosowaniem środka dyscyplinującego przez prowadzącego polowanie, jakie czynności powinny podjąć strony: obwiniony, prowadzący polowanie, który jest przewodniczącym zarządu koła oraz zarząd koła po wpłynięciu protokółu z przeprowadzonego polowania?
1590 10/01/2012 Kolega X wpisał się do książki pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym w określonym miejscu - ogólnie nazywając je nazwą miejscowości - zajmując dosyć znaczną część sektora. Młody myśliwy wpisał się w ten sam sektor, jednakże określając dokładnie miejsce swojego pobytu (nr sektora + nazwa pola rolnika). Okazało się, że młody młody myśliwy nieświadomie wpisał się w ten sam rejon co Kolega X, o czym młody myśliwy nie wiedział. Nic się nie stało, jednakże Kolega X (jest typem pieniacza) zrobił z tego wielką awanturę, pisząc jednocześnie pismo do Zarządu z wnioskiem o ukaranie młodego myśliwego. Czy w powyższej sytuacji Zarząd Koła może ukarać młodego myśliwego ? Czy został złamany regulamin polowań ?
1589 07/01/2012 Czy rację ma leśniczy, który zwrócił się do łowczego z pretensjami, że w ogrodzonej szkółce leśnej znajdują się sarny i on żąda żeby je stamtąd wygonić. Szkółka należy do nadleśnictwa, jest ogrodzona (nasuwa sie wniosek, że niewłaściwie), myśliwi tam nie polują.
1588 04/01/2012 Nasz obwód jest podzielony na 4 rejony i czterech myśliwych zapisuje się na nie. Gdybym ja chciał tego dnia polować to czy kontaktując się z nimi mogą mi odmówić polowania w tym rejonie? Są jakieś regulacje w tej kwestii?
1587 04/01/2012 Myśliwy, który otrzymał treść uchwały o nałożeniu kary porządkowej wraz ze stosownym uzasadnieniem i pouczeniami zażądał kserokopii całości dokumentacji dotyczącej tej sprawy ponieważ chce sporządzić odwołanie do WZ. Czy ZK ma obowiązek przekazać taką dokumentację?
1586 01/01/2012 Czy można podczas trwania WZ zgłosić propozycję uchwały? ZK interpretuje to w taki sposób, że każda propozycja uchwały musi być zgłoszona na 14 dni przed WZ z 15 podpisami członków. Czy to jest prawidłowa interpretacja statutu PZŁ?

poprzednia 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.