strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1545 16/11/2011 W trakcie polowania dewizowego na jelenie byki(w tym samym obwodzie i w tym samym czasie), miało miejsce polowanie wykonywane przez Prezesa Koła. Jaki przepis prawny reguluje ten problem? Czy Uchwała Nr 6 ZG PZŁ z 3.10.1996 r. jest obowiązująca?
1544 16/11/2011 1. Który aparat powołuje myśliwego na funkcje Strażnika Łowieckiego? Walne zgromadzenie Koła czy Zarząd Koła? 2. Czy myśliwy może być powołany na funkcje Strażnika Łowieckiego w kole, w którym jest niemacierzystym członkiem?
1543 16/11/2011 Co zrobić, jeżeli koło nie przyjęło mnie na staż?
1542 13/11/2011 Czy ZK, w przypadku rezygnacji jednego z członków ZK np. skarbnika, może powierzyć jego obowiązki członkowi KR? Czy taką decyzję podejmuje jednoosobowo prezes ZK czy też ZK jako całość w głosowaniu?
1541 13/11/2011 Czy mając parę jednostek broni mogę użyczyć jej np. mojemu ojcu? Jak jest z przewożeniem broni gdy koledzy poimprezowali i ustnie użyczyli broń kierowcy?
1540 13/11/2011 Czy myśliwy może zostać przyjęty do koła warunkowo? Czy nowowstępującemu myśliwemu może zostać postawiony jakiś warunek np. odrobienie określonej ilości godzin? W momencie niewywiązania się z warunku czy myśliwy może zostać wyrzucony z koła?
1539 09/11/2011 Czy polowanie na kaczki z udziałem 4 myśliwych i więcej (bez prowadzącego, z psem lub kilkoma) jest na pewno polowaniem zbiorowym?
1538 09/11/2011 Od kiedy pamiętam w obwodach, (rewirach) w których miało odbywać się polowanie zbiorowe nie można było co najmniej dwa tygodnie przed terminem tego polowania, polować indywidualnie. Teraz obserwuję, że myśliwi polują w łowiskach przeznaczonych na zbiorówki do ostatniej chwili. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda, i czy jest to gdzieś określone?
1537 09/11/2011 Zarząd koła Łowieckiego, którego jestem członkiem z funduszu Koła zakupił alkohol za kwotę około 2 tyś. zł. Rozliczeniem był paragon fiskalny na podstawie którego skarbnik Koła zaksięgował jako koszta w organizację imprez okolicznościowych. Czy Zarząd Koła zgodnie z prawem wydatkował środki z funduszy własnych na taki zakup?
1536 09/11/2011 Czy po zakończeniu zorganizowanym przez Koło łowieckie polowań dla dewizowców wymagana jest wycena parostków - trofeów rogaczy przez komisję, przedstawicieli LP z nadleśnictwa na terenie, którego są dzierżawione obwody danego koła?
1535 08/11/2011 W moim kole możemy się wpisywać na 3 dni na polowanie. Wpisałem rozpoczęcie 05.11.11 i zakończenie polowania na 07.11.11. Pozyskałem dzika 05.11.11 o 21.30, natomiast 06.11.11 rano inny myśliwy znalazł patrochy i podniósł larum o skłusowanym dziku. O 10.00 zadzwonił do mnie jeden z myśliwych z pytaniem czy cos wiem o tym, odparłem że to ja jestem wpisany i ze ja strzeliłem dzika. Następnie zadzwoniłem do łowczego pytając się co się dzieje że jest jakaś nagonka ze to, że ja strzeliłem dzika. Łowczy przyjął do wiadomości i pogratulował. Około godz. 13 prezes z 2 członkami zarządu przyjechał poinformować mnie o nie dopełnieniu formalności i że będę wzywany na zarząd do wyjaśnienia. Czy złamałem jakiś przepis i co za to mi grozi?
1534 05/11/2011 WZ na wniosek ZK ustaliło, że w okresie od 1.04 do 30.09 wykonujemy polowanie na zwierzynę grubą za wyjątkiem samców zwierzyny płowej tylko na terenach polnych. Łowczy wystawił mi odstrzał, w którym przy każdym z 4 wypisanych dzików znajdował się dopisek - pola. Hubert darzył i 15 sierpnia po zrealizowaniu wszystkich odstrzałów łowczy dopisał mi następne dwa dziki, tym razem jednak już bez owego dopisku o lokalizacji wykonania. Jestem członkiem KŁ 20 lat, niestety popełniłem błąd strzelając owego 5 dzika na terenie leśnym, o czym zostałem powiadomiony przez sekretarza koła w związku z koniecznością wstawienia się na ZK wraz z 2 pozostałymi kolegami. Na ZK przedstawiłem swoje stanowisko w tej sprawie w następujący sposób: Po pierwsze przyznałem się do tego, że nie zapoznałem się z ową uchwałą WZ mimo iż w nim uczestniczyłem, po drugie zadziałałem zgodnie z wpisem w odstrzale działając w oparciu o stare nawyki a ściślej pisząc o to, iż w poprzednich latach terminem wiążącym do pozyskania dzików na terenach leśnych był czas rozpoczęcia polowań na byki jelenie, po trzecie, ośmieliłem się zakwestionować stanowisko ZK w sprawie, którą zgłosiłem miesiąc wcześniej na ZK w następującej sprawie; WZK podjęło uchwałę która nakazuje dokonanie wpisu w książce ewidencji wyjść bezpośrednio przed wykonaniem polowania. Ustawa nie została zakwestionowana przez organy kontrolne ORŁ a więc prawdopodobnie obowiązuje. Jednakże ZK na czele z łowczym i innymi kolegami notorycznie łamali tę uchwałę. Po mojej interwencji ZK poprzez informację w postaci "wpisu do książki wyjść na polowania indywidualne dokonujemy bezpośrednio przed wyjściem co w rozumieniu zarządu oznacza nie wcześniej niż 4 godziny przed jego rozpoczęciem” taka informacja została zamieszczona na tablicy informacyjną nad ową książką wyjść. Broniąc się przed desperacką próbą ukarania mnie tym razem już oznajmiłem iż uznałem, że być może łowczy świadomie wypisał mi dzika bez dopisku „pola” gdyż być może i tą uchwałę WZ zarząd przetworzył po swojemu. Werdykt w tej sprawie jest taki: zamykamy sprawę we własnym kręgu, czyli dobrowolnie wykonujemy przydzielony nam zakres prac dodatkowych. Zgadzamy się i sprawa jest załatwiona. Niestety tylko ja nie otrzymuję odstrzału do czasu wykonania prac, innym odstrzał zostaje wydany na moich oczach. Proszę o poradę w tej sprawie.
1533 05/11/2011 Koło Łowieckie, którego jestem członkiem a zarazem członkiem KR w miesiącu sierpniu br. otrzymało karę w kwocie 42 tyś. zł. naliczoną przez Nadleśnictwo na rzecz Skarbu Państwa jako ekwiwalent za zwierzynę pozyskaną przez myśliwych Koła niezgodnie z rocznym planem łowiecko-hodowlanym. Chodzi tu zwłaszcza o samce zwierzyny płowej pozyskane nie w swej klasie wieku. Jest to pokłosie kontroli NIK w RDLP w Lublinie. Na wieść o takim fakcie KR zażądała od Zarządu Koła wspólnego posiedzenia i omówienia sprawy. W trakcie posiedzenia ustalono, że ZK nie zamierza płacić kary, tylko się odwoła do Nadleśnictwa, a ponadto nie dysponuje taką gotówką. Nadleśnictwo grozi pozwem sądowym w przypadku nie wpłacenia należności. KR wniosła o zwołanie NWZ, lecz ZK nie wyraził zgody, twierdząc, że o powyższym fakcie powiadomi pisemnie każdego członka Koła oddzielnie szczegółowo o sytuacji w Kole w trybie natychmiastowym. Na taki stan rzeczy KR wyraziła zgodę. Jednak zastanawiającym faktem było, że w kasie koła jest brak gotówki. Okazało się, ZK przekroczył preliminarz budżetowy na prowadzoną inwestycje w Kole o 1/3 wobec czego KR zapowiedziała kontrolę finansową prowadzonej inwestycji. Wynik kontrolny dla ZK jest fatalny; inwestycja prowadzona bez zezwolenia, bez kosztorysu, a prace na budowie wiaty są bez umowy z wykonawcą. Ponieważ ZK nie powiadomił Kolegów myśliwych po upływie 2 miesięcy od czasu kiedy ZK podjął taką uchwałę, KR podjęła decyzję, że protokół pokontrolny prześle każdemu członkowi Koła do własnej oceny sytuacji zaistniałej w Kole. Ponieważ Koło jest liczne tj. 104 członków, koszty przesyłki pocztowej były znaczne i wyniosły 284 zł. Na tą kwotę KR posiadała stosowne faktury. Faktury z zakupu znaczków, kopert, ksera i innych przekazano skarbnikowi Koła, który przyjął faktury, wypłacił gotówkę, wydając kwit KW. Po upływie kilku dni ZK doszedł do wniosku, że KR nie miała prawa żądać zwrotu kosztów za przesyłkę, a w zasadzie nie ma prawa przesyłać żadnych wiadomości do członków Koła. Przy tym ZK powołuje się na § 70 i 71 Statutu PZŁ. Według KR jest to totalna bzdura, że KR ma ograniczone ruchy w tym zakresie. Reasumując powyższe moje pytanie brzmi: czy Zarząd Koła miał prawo odmówić KR pokrycia kosztów przesyłki z kasy Koła?
1532 04/11/2011 Jakie sankcje grożą ZK za zorganizowanie polowania komercyjnego dla myśliwych cudzoziemców (tzw. polowanie pędzone) mimo braku odpowiedniej uchwały WZ?
1531 04/11/2011 Łowczy w naszym Kole nie wykonuje poleceń ZO, nie czyta pism z ZO. Uwagi Prezesa ignoruje, nie dba o gospodarkę łowiecką, ma konflikty z kolegami, jego pasją jest tylko wypisywanie zezwoleń. Sekretarz i skarbnik to jego koledzy, są z nim. Co w takiej sytuacji ma zrobić prezes?
1530 02/11/2011 Mamy w Kole kilku zaprzyjaźnionych rolników, którzy nie są podatnikami podatku dochodowego a jedynie rolnego. Wykonują nam różnego rodzaju prace polowe przy zagospodarowywaniu poletek czy to produkcyjnych czy żerowych. Do chwili obecnej płaciliśmy w różny sposób aby być w porządku z fiskusem. Czy taki rolnik może wystawić rachunek i jak jest z odprowadzeniem podatku?
1529 02/11/2011 Czy Uczestnictwo w Walnym Zgomadzeniu jest obowiazkiem czy przywilejem?
1528 30/10/2011 Obecnie jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego ale nie posiadam jeszcze pozwolenia na broń. Czy w tej sytuacji ZK może przyjąć mnie do koła?
1527 30/10/2011 W marcu tego roku Zarząd mojego koła dla wygody większości kolegów koła zmienił miejsce wyłożenia książki ewidencji myśliwych, wynosząc ją kilka kilometrów poza nasz obwód: 1. Czy jest to zgodne z prawem? 2. Czy po tak długim okresie mam prawo na odwołanie i do kogo? 3. Czy po niezgodnej z prawem decyzji zarządu mogę się odwoływać do Z.O. pomijając W.Z?
1526 30/10/2011 Czy myśliwy oddając niecelny strzał na polowaniu indywidualnym zobowiązany jest do odnotowania tego faktu po zakończeniu polowania w książce?

poprzednia 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.