strona główna forum dyskusyjneszukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1565 08/12/2011 Czy ZK może przyjąć uchwałę, że na polowaniu indywidualnym na bażanty koguty obowiązuje zakaz ich strzelania w promieniu np. 100 m od posypu?
1564 06/12/2011 Zespół kół myśliwskich zorganizował imprezę dla dzieci myśliwych na strzelnicy o godz.11. Wcześniej myśliwi zapisywali swoje pociechy na darmowe paczki z okazji Dnia Dziecka. W tym czasie na strzelnicy odbywały się zawody strzeleckie. W związku z tym organizator przekładał rozpoczęcie zabawy dla dzieci kolejno na godz.13, następnie 14, aż ostatecznie impreza zaczęła się o godz.16. Większość dzieci wraz z rodzicami nie dotrwała i bez paczek udała się do domów. Paczki odbieraliśmy od prezesa koła wraz z poleceniem zapłaty jako zwrot kosztów imprezy w której nie uczestniczyliśmy. Ci, którzy dotrwali takich opłat nie muszą wnosić. Zaznaczam, że w trakcie zapisywania się na tą imprezę przedstawiciel organizatora twierdził, że jest ona darmowa. Czy powinienem to zapłacić?
1563 06/12/2011 Czy osoba posiadająca obywatelstwo kraju Unii Europejskiej może być członkiem koła łowieckiego PZŁ? Jakie przepisy regulują takie sprawy?
1562 06/12/2011 Kolega myśliwy, przeciwko któremu prowadzone jest dochodzenie przez Policję (strzał po linii na polowaniu zbiorowym - ucierpiał myśliwy) winien zostać zawieszony (do wyjaśnienia przez Policję i Sąd) przez Zarząd Koła? Czy kolega który strzelał, może dalej bez przeszkód uczestniczyć w polowaniach zarówno zbiorowych jak i indywidualnych?
1561 04/12/2011 Z dniem 15 czerwca 2011 roku zrezygnowałem ( na piśmie) z członkostwa w Kole. Odpowiedzi nie otrzymałem, jednak telefonicznie dowiedziałem się, że rezygnacja została przyjęta. Teraz chcę zostać członkiem niezrzeszonym PZŁ, więc muszę przedstawić w swym okręgu zaświadczenie, że nie posiadam zadłużenia wobec Koła. Jednak moje byłe Koło nie chce mi wydać takowego zaświadczenia (a ściślej Prezes) gdyż twierdzi, że muszę zapłacić składki za okres od kwietnia do dnia rezygnacji. Czy w tym przypadku jestem zobowiązany zapłacić składkę? jeśli tak, to z czego to wynika? Czy jeśli nie zapłacę tej "zaległej" składki to mogę zostać niezrzeszonym członkiem PZŁ?
1560 04/12/2011 Od 9 lat jestem myśliwym niezrzeszonym. Składkę płaciłem zawsze regularnie do 31.12. W tym roku mam trudną sytuację i składkę mógłbym zapłacić dopiero 7 stycznia. Czy nie zostanę wyrzucony z PZŁ i jakie mogę ponieść konsekwencje?
1559 02/12/2011 Jestem księgową w Kole. Mam pytanie odnośnie zaewidencjonowania zakupu od rolnika 4 t kukurydzy. Nie byłoby problemu gdyby moje koło było VAT-owcem. A w tym przypadku rolnik nie chce wystawić rachunku, więc jak mam ująć ten wydatek? Przychodzi mi tylko na myśl dokument „Kasa wypłaci”, lub wystawienie za niego rachunku, który ewentualnie ten rolnik podpisze.
1558 30/11/2011 ZK podał się do dymisji na walnym zgromadzeniu. Kto zwołuje następne walne, jeżeli już nie ma ZK? Czy KR ma prawo zwołania walnego? Jeżeli nie, a mimo to walne się odbędzie czy jest ważne?
1557 30/11/2011 Art. 52 Ustawy Prawo Łowieckie w punkcie 5 mówi: "Kto ... zezwala na PRZEKROCZENIE zatwierdzonego w planie łowieckim POZYSKANIA zwierzyny.... - podlega karze ..itd..." Czy przekroczeniem w rozumieniu tego przepisu będzie jedynie przekroczenie ogólnej liczby kozłów przewidzianych do pozyskania? Czy również rozbieżność pozyskania w klasach wieku traktowana winna być w myśl artykułu cytowanego na wstępie (a jeśli nie to, jakie inne sankcje powinny zostać zastosowane?)
1556 29/11/2011 Bardzo proszę o interpretację prawidłowości czy też nieprawidłowości wyceny parostków kozła. Powołując się na zał. do Uchwały NRŁ nr 12205 z dnia 22 lutego 2005r.i ustalenia dodatkowe pkt 2 należy rozumieć, że za strzelone myłkusy i szydlarze nie przyznaje się punktów niebieskich bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku - czego oczywiście nie dopisano. W związku z powyższym mam pytanie: dlaczego komisja przyznaje 1 punkt niebieski za odstrzelenie kozła który nałożył paroski w formie myłkusa-wielotykowca?
1555 28/11/2011 Na ostatnim WZ została przegłosowana uchwała, która dała delegację Zarządowi Koła do organizacji polowania komercyjnego w 2011 r. Polowanie takie zostało zorganizowane dla myśliwych z Niemiec i się odbyło. Wobec powyższego faktu, czy w myśl tego paragrafu, tj. § 60 ust. 2, przegłosowana uchwała na WZ ma moc prawną do czasu zatwierdzenia protokółu WZ na najbliższym WZ, tj. w maju 2012? Ponadto czy to polowanie powinno odbyć się w 2011 roku czy dopiero w przyszłym roku po zatwierdzeniu protokółu WZ, które się odbyło?
1554 28/11/2011 Ze względu na bardzo tęgą zimę zarządy okolicznych kół łowieckich podjęły uchwałę (każde koło indywidualnie swoją uchwałę) o nie strzelaniu w sezonie 2011/2012 saren-kóz oraz koźlaków ze względu na dużą ilość ubytków podczas zimy. Czy Zarząd Koła powinien wystąpić do poszczególnych nadleśnictw z korektami rocznych planów łowieckich w związku z nieplanowanym pozyskiwaniem w/w zwierzyny? Czy nadleśniczowie mogę nie podpisać tych korekt, tłumacząc się zwiększeniem się szkód w uprawach leśnych oraz czy zarząd koła powinien dołączyć do tych korekt protokoły upadków tej zwierzyny z poszczególnych obwodów ewentualnie jak prawnie uregulować tą kwestię, aby nie doprowadzać do konfliktów z nadleśnictwami?
1553 27/11/2011 Chciałbym przystąpić do koła łowieckiego. Wiem, iż trzeba odbyć roczny staż. Natrafiłem jednak na informację, iż ważna jest znajomość z członkami koła. Nie posiadam niestety znajomości w tym kręgu. Czy pomimo tego mam szansę na odbycie stażu i w konsekwencji na członkostwo?
1552 25/11/2011 Jak i gdzie można uzyskać pozwolenie na prowadzenie Biura Polowań?
1551 22/11/2011 Na WZ (w maju) zostały znowelizowane i podjęte nowe uchwały i do chwili obecnej sekretarz koła nie przekazał myśliwym w/w uchwał. Okazuje się, że niektóre uchwały zostały zmienione na inną formę niż to było głosowane na WZ. Czy członek koła może zaskarżyć uchwały WZ po otrzymaniu ich w obecnym czasie bez względu na to, że WZ odbyło się w maju?
1550 22/11/2011 Czy członek ZK przekazując gospodarzowi obwodu Koła Łowieckiego np. 2 tony zboża, czy 100 sztuk żerdzi powinien mu dać fakturę lub umowę darowizny, aby mógł on (gospodarz obwodu) stwierdzić legalność pochodzenia tych materiałów i przyjąć je na stan obwodu?
1549 22/11/2011 Kto powinien otrzymać pieniądze z firmy skupującej tusze jeżeli zwierzyna na polowaniu zbiorowym zginęła po zderzeniu z drzewem lub siatką ogrodzeniową albo zagryzły zwierzynę psy z naganki? Kto powinien dostarczyć świadectwo pochodzenia i kto powinien otrzymać pieniądze za tuszę - dzierżawca czyli koło? A może Skarb Państw w postaci Wojewody lub Nadleśnictwa?
1548 20/11/2011 W kole łowieckim prezes koła w tracie choroby przekazał swoje obowiązki prezesa sekretarzowi koła, nie byłoby w tym nic dziwnego ale po paru dniach prezes zmarł a zarząd koła funkcjonuje normalnie już od 3 miesięcy. Czy jest to zgodne z prawem i statutem PZŁ?
1547 18/11/2011 W okresie kiedy jeszcze obowiązywał stary Statut PZŁ, na obwodach łowieckich było po kilka książek ewidencji pobytu w łowisku na polowaniu indywidualnym, w tym czasie WZ Członków Koła podjęło uchwałę, która zobowiązywała każdego myśliwego który wybierał się na polowanie indywidualne do zgłaszania gospodarzowi łowiska tego faktu. Obecnie powstała niezdrowa atmosfera wokół tego problemu. Jedni uważają, że jest książka ewidencji myśliwych na polowaniu indywidualnym w której jednoznacznie określa się miejsce i czas polowania i to jest wystarczająca informacja dla wszystkich myśliwych (włącznie z zarządem i gospodarzem łowiska). Inni nadal uważają, że ta uchwała ma moc prawną i powinna być przestrzegana. Ja uważam, że zgodnie z paragrafem 36. art. 2. Statutu PZŁ uchwała ta nie ma prawa bytu. Jeżeli gospodarz chce wiedzieć gdzie i kto poluje, ma wgląd do książki ewidencji - tam jest pełen obraz, gdzie kto poluje i nie tylko w jego łowisku ale i na całym obwodzie łowieckim. Proszę o opinię prawną na temat dalszego funkcjonowania tej spornej uchwały.
1546 18/11/2011 W moim kole łowieckim, obecnie obwody łowieckie są podzielone na mniejsze rejony, na których znajduje się po kilka ambon. Wybierając się na polowanie, dokonujemy wpisu w książce ewidencji na określony rejon, gdzie będziemy polować, na miejscu można wybrać ambonę (jeżeli np. są świeże tropy) lub polować z podchodu. Na ostatnim zebraniu, zarząd przedstawił projekt zmian, polegających na ponumerowaniu ambon i dokonywaniu wpisu w książce na konkretną ambonę. Wg tego projektu nie będzie można już zmieniać ambon po dokonaniu wpisu ani przemieszczać się pomiędzy ambonami - polowanie z podchodu ("myśliwy ma obowiązek wykonywać polowanie z ambony gdzie dokonał wpisu i nie wolno mu poza nią"). Czy ten projekt jest zgodny z prawem? W regulaminie polowań jest wymienione "polowanie z podchodu" jako jeden ze sposobów wykonywania polowania, czy można to w ten sposób ograniczyć / zabronić? Czy sam zarząd koła może podjąć taką uchwałę, czy musi zatwierdzić te zmiany walne zgromadzenie?

poprzednia 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.