strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1625 27/02/2012 Mam Pytanie odnośnie formy powiadomienia o konieczności obecności na posiedzeniu ZK. Powiadomiono mnie dzień wcześniej poprzez kolegę do którego zadzwoniono. Poprzez kolegę przekazałem oświadczenie (pisemnie), iż nie mogę być w tym dniu na posiedzeniu w związku z wykonywaną pracą zawodową - zaproponowałem sobotę. ZK odpowiedział koledze, że nie będzie czekał do soboty i bez mojej obecności przesłuchując kolegę wymierzył nam karę porządkową 6 m-cy zawieszenia w polowaniach indywidualnych oczywiście nie dając mi możliwości złożenia wyjaśnień. Czy ZK zachował statutowe procedury? Czy muszę się odwoływać do WZ? Czy wystarczy zaskarżenie w trybie nadzoru do ZO?
1624 27/02/2012 Uchwałą WZ za tuszę pobraną na użytek własny członkowie koła winni rozliczyć się w ciągu 30 dni. Jeżeli jednak nie wyrobili się w tym terminie płacą 150% wartości tuszy. ZK wyznaczył 7dni na uregulowanie należności grożąc skreśleniem z listy członków koła. Czy w tym wypadku należności za pobraną tuszę mogą być traktowane jako powód do skreślenia?
1623 23/02/2012 Czy łowczym może zostać myśliwy z 3-letnim stażem łowieckim jeszcze nie mający uprawnień selekcjonerskich? Czy są konkretne przepisy określające wymogi co do funkcji łowczego?
1622 21/02/2012 Do czyich zadań należy opieka weterynaryjna i ponoszenie kosztów z tym związanych, nad rannymi zwierzętami dziko żyjącymi? Tak łownymi jak i pozostałymi? Jakie przepisy prawa regulują tą kwestię?
1621 21/02/2012 Mam młodego psa 10 miesięcy. Chcę przygotować go do PP i konkursów. Aktualnie Zarząd Koła wstrzymał odstrzały indywidualne na ptactwo ze względu na warunki atmosferyczne. Czy mimo tego mam jakąś możliwość uzyskania odstrzału w celu układania psa?
1620 20/02/2012 Zarząd Koła w podstawowym składzie: Prezes, Łowczy, Sekretarz, Skarbnik. Po śmierci Prezesa Zarząd upoważnił Łowczego do pełnienia funkcji Prezesa do najbliższego WZ informując o tym członków Koła i ZO. Jeden z członków Koła twierdzi, że Zarząd postąpił nieprawidłowo, gdyż nie mógł podjąć takiej uchwały w składzie 3-osobowym.
1619 20/02/2012 Jestem członkiem PZŁ. Nie mam pozwolenia na broń (pozwolenie na broń Zawieszone (np), ale mam prawo do polowania (upoważnienie od dzierżawcy obwodu) metodą łowienia, czyli do pozyskiwania np. drapieżników (łownych). (Ilość drapieżników określona. Pułapki wg. Rozporządzenia MŚ). Jak sprawdziłem pułapki to było 8 szt. zwierzyny a w upoważnieniu miałem 4 szt. Co miałem zrobić z tą resztą, by nie przekroczyć zakresu upoważnienia (wypuścić)?
1618 17/02/2012 Czy koło łowieckie na terenie którego obwodu zamieszkuje myśliwy ma prawny lub nie prawny zwyczaj odmowy przyjęcia na członka tego koła?
1617 16/02/2012 Czy Zarząd koła może wyznaczać terminy poszczególnym członkom koła na wykonanie odstrzału na określoną zwierzynę (np. jeleń byk 7 dni) a następnie kolejne temu podobne?
1616 16/02/2012 Czy Zarząd koła ma prawo do zakazania polowania na "biała stopę" bez uzgodnienia tego podczas Walnego Zgromadzenia?
1615 14/02/2012 Jak napisać wniosek o urlopowanie stażu?
1614 13/02/2012 Czy członek PZŁ niestowarzyszony może pełnić funkcje gospodarza domku myśliwskiego w kole łowieckim?
1613 10/02/2012 W jaki sposób przeprowadzić przekazanie / odebranie dokumentacji prowadzonej przez skarbnika koła (dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej)? Koło nie korzystało z usług biura rachunkowego. Jeśli są procedury, przepisy prawne, proszę o informację.
1612 09/02/2012 W dniu 4.02 pojechałem do obwodu łowieckiego z zamiarem polowania na lisy z psem w stogach i z wabikiem. Ponieważ stogi rozsiane są po całym obwodzie dokonałem wpisu w książce pobytu w łowisku o treści "obwód nr...., polowanie na lisy i dopisałem swój numer telefonu" w dniu dzisiejszym tj 6.02 ponownie byłem w łowisku ale w książce pobytu zastałem wpis "zawiesza się odstrzał nr... kol...". W rozmowie telefonicznej z prezesem dowiedziałem się, że mój odstrzał został zawieszony a sprawa tego wpisu będzie rozpatrywana na posiedzeniu zarządu koła prawdopodobnie w marcu. Czy popełniłem tak duże wykroczenie? (w kole na lisy poluję tylko ja)? Nie ma żadnej uchwały koła o sposobie wpisywania się do książki na takie polowania (na kaczki i na lisy, gdzie myśliwy przemieszcza się po całym obwodzie). Czy ewentualna kara (myślę, że zawieszenia) będzie liczona od chwili podjęcia takiej uchwały na zarządzie czy od daty "wstrzymania odstrzału"? Czy łowczy miał prawo "wstrzymać" mój odstrzał wpisem w książce, nie powiadamiając mnie o takim fakcie?
1611 08/02/2012 WZ dokonuje wyboru Sekretarza ZK w dniu 24.09.2011 roku. W dniu 08.10.2011 wybrany przez WZ Sekretarz ZK wyjeżdża do pracy za granicą nie dokonując przejęcia dokumentów od poprzedniego Sekretarza i nie powiadamia ZK o opuszczeniu kraju. W dniu 31.10.2011 roku ZK podejmuje uchwałę, iż w oparciu o postanowienia § 62, pkt 8 Statutu PZŁ powierza innemu myśliwemu pełnienie obowiązków Sekretarza ZK do najbliższego posiedzenia WZ, które odbędzie się w miesiącu kwietniu 2012 roku. Myśliwy ten przejmuje obowiązki dnia następnego. Skuteczną informację na temat nieobecności na posiedzeniach ZK jak również przyczyny nie przejęcia obowiązków powierzonych przez WZ Kolega przesłał listem poleconym na adres Prezesa Koła w dniu 20 grudnia 2011 r. (data otrzymania). W styczniu tj. 25 stycznia 2012 pojawił się na posiedzeniu ZK i stwierdził, że uchwała ZK z dnia 31.10.2011 roku w sprawie powierzenia Jego obowiązków Sekretarza ZK innemu myśliwemu nie ma mocy prawnej i jest nieprawna. Jako przesłankę prawną o nieważności tej uchwały podał § 166, ust. 1 pkt. 1-4. Statutu PZŁ. Czy uchwała ZK z 31.10.2011 roku jest zgodna z prawem a zarzuty o jej statusie uchwały nieprawnej są bezpodstawne?
1610 07/02/2012 Czy obecność na WZ jest obowiązkowa i z jakiego paragrafu to wynika?
1609 07/02/2012 Iloma nabojami można ładować półautomat kulowy na polowaniu zbiorowym jeżeli jest mowa o ładowaniu 2 szt. w magazynku a komora nabojowa?
1608 03/02/2012 Jakie limity obowiązują koła łowieckie na 2012 rok w zakresie podatku VAT i ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej?
1607 31/01/2012 Zgodnie z prawem możemy stosować pułapki żywołowne w celu ograniczania gatunków inwazyjnych tj. norka am. jenot, szop pracz. Jak ewidencjonować, komu zgłaszać, z kim uzgadniać lokalizację?
1606 30/01/2012 Moje koło jest dzierżawcą jeziora z którego korzystali członkowie koła na podstawie wydawanego zezwolenia na połów ryb wg opracowanego regulaminu zatwierdzonego przez WZ koła. ZK zrezygnował z dalszej dzierżawy poza wiedzą ogółu członków koła i bez zgody WZ. Czy ZK podejmując taką decyzje nie popełnił samowoli w decydowaniu o dalszej dzierżawie?

poprzednia 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.