strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1746 26/06/2012 Jeżeli kolega myśliwy dostał czerwone punkty za pozyskanie samców zwierzyny płowej, jaką karę może wystosować zarząd, czy w ogóle powinien, czy może?
1745 26/06/2012 Jaka jest droga wolnego wniosku zgłaszanego na WZ, aby stał się uchwałą?
1744 26/06/2012 Czy istnieje ze strony prawnej możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które nie stawiły się na WZ?
1743 25/06/2012 W moim Kole są trzy obwody w związku z czym łowczy ma pomocnika w osobie podłowczego. Czy łowczy i podłowczy mogą wydawać odstrzały jednocześnie na trzy obwody i czy nie powinno być to podzielone że np. podłowczy wydaje na jeden a łowczy na dwa obwody lub odwrotnie?
1742 25/06/2012 Członek ZK na 3 m-ce przed WZ złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji i do pełnienia jego obowiązków został wyznaczony inny członek Koła. Kto w tym przypadku składa sprawozdanie na WZ?
1741 22/06/2012 Jednym z punktów WZ jest wniosek o wykluczenie członka koła. Powodem wykluczenia jest bezwzględnie konflikt tego myśliwego z Zarządem Koła. Jest to przypadek nietypowy. Czy powinien lub może prowadzić Walne Zgromadzenie Prezes tego koła, bądź inny członek zarządu? Powodem wykluczenia jest konflikt tego członka z zarządem. Czy w składzie komisji skrutacyjnej może być członek niemacierzysty tego koła?
1740 21/06/2012 Proszę o komentarz do punktu na WZ - "sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla członków komisji rewizyjnej oraz wniosek absolutorium dla poszczególnych członków zarządu".
1739 21/06/2012 Członkowie zarządu koła nie otrzymują absolutorium. Odwołać te osoby? W głosowaniu jawnym czy tajnym? Powołać nowych członków zarządu? W głosowaniu jawnym czy tajnym? Czy konieczne jest powoływanie komisji skrutacyjnej? Jak przeprowadzić głosowanie sprawnie bez naruszenia Statutu?
1738 21/06/2012 Proszę o opinię w temacie Statutu PZŁ par. 37 ust. 2 "Poza wyjątkiem, wynikającym z ust. 4, przyjęcie członka Zrzeszenia do koła dokonuje zarząd po wysłuchaniu zainteresowanego" w kontekście tego samego par. ust. 4 "Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie".
1737 20/06/2012 Czy wcześniej wybrany do komisji skrutacyjnej (skład komisji 3 osoby), może kandydować do wyborów uzupełniających na członka zarządu koła?
1736 18/06/2012 Jak należy postąpić jeżeli KR nie przedstawiła Zarządowi protokółu kontroli przed WZ?
1735 18/06/2012 Czy wg przepisów istnieje możliwość uregulowania wpisowego do koła po roku czasu? Nadmieniam, że myśliwy został przyjęty do koła w zeszłym roku i do tej pory nie wpłacił wpisowego. Zarząd twierdzi, ze myśliwy ma jeszcze czas na uregulowanie należności?
1734 14/06/2012 Czy ZK ma prawo (bez wystąpienia o akceptację do WZ) podejmować decyzje w sprawie połączenia kilku obwodów łowieckich?
1733 14/06/2012 Czy wpisowe do koła musi być uiszczone z góry jednorazowo czy zarząd koła może rozłożyć wpisowe na raty?
1732 14/06/2012 Stało się dość powszechne umieszczanie w łowiskach kamerek internetowych. Mam nieodparte wrażenie, że są one używane w tzw. niecnych celach przez "myśliwych", (dla mnie kłusownictwo); tzw. myśliwy siedzi w domu a do łowiska jedzie "po zwierzynę" w określone miejsce kiedy dostanie sygnał z kamerki (sms, mms, internet, inny sygnał elektroniczny). Co na to biegli w prawie łowieckim?
1731 14/06/2012 Jakie kroki ma podjąć Zarząd Koła wobec członków Komisji Wniosków Walnego Zgromadzenia, którzy sfałszowali wyniki głosowania Uchwały?
1730 11/06/2012 Zarząd dwukrotnie wezwał członka do uregulowania zaległości innych płatności na rzecz koła. Kolega nie zapłacił, zarząd skreślił myśliwego, myśliwy się odwołał do WZ. Czy w głosowaniu o uchylenie uchwały zarządu aby uchylić przedmiotową uchwałę potrzebne jest 50%+1% czy też dwie trzecie głosów?
1729 06/06/2012 W 2010 r WZ wybrało bezpośrednio na funkcje zarząd w tym łowczego i podłowczego. Obecnie łowczy twierdzi, że podłowczy mu podlega i może działać za jego zgodą. W uchwałach z 2011 r wpisano, że podłowczy upoważniony jest do wydawania i podpisywania upoważnień do polowań indywidualnych w obwodzie 450, okazywania odstrzelonych lisów w tym obwodzie (mamy dwa obwody i wcześniej Łowczy wykonywał obowiązki w obwodzie 449 a podłowczy w 450 i nie było kłopotów bo się zgadzali). Teraz Łowczy chce mieć pełnię władzy. Czy Prezes Zarządu winien np. opracować zakres obowiązków dla podłowczego?
1728 06/06/2012 Jeżeli myśliwy strzelił lochę w okresie ochronnym (w lutym) na polowaniu zbiorowym, to czy powinien odpowiadać za złamanie art. 53 pkt 3 ustawy Prawo łowieckie?
1727 06/06/2012 Nie zapłaciłem skutecznie składki do PZŁ za ten rok. Piszę skutecznie ponieważ poprosiłem kolegę żeby zapłacił a opłata nie doszła. Kilka dni temu dowiedziałem się że zarząd okręgowy skreślił mnie z listy członków z ww. powodu. Rozmawiałem z prezesem okręgu, twierdził, że wysyłali listem poleconym informację - ja jej nigdy nie otrzymałem. Myślałem że składka jest zapłacona - chociaż mój błąd jest też taki, że nie wbiłem pieczątki do legitymacji PZŁ o zapłaconej składce na ten rok i tak z tym chodziłem do dziś. Prezes karze mi zapłacić wpisowe do PZŁ!!!! Czy wystarczyłoby tylko zapłacenie samej zaległej składki?

poprzednia 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.