strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1726 04/06/2012 Czy instruktor strzelectwa myśliwskiego, który został zawieszony w prawach członka PZŁ i jest aktualnie urlopowany w kole łowieckim może (ma prawo) do wystawiania zaświadczeń o przestrzelaniu broni innym członkom Koła/PZL?
1725 04/06/2012 Mój syn, członek Koła został ukarany przez Zarząd Koła. Odwołał się do WZ. Na WZ nastąpił wybór Komisji Skrutacyjnej do której zgłoszono moją kandydaturę. Prowadzący zebranie po porozumieniu z prezesem nie zapytał mnie czy wyrażam zgodę tylko odrzucił moją kandydaturę ze względu na pokrewieństwo. Uważam, że tym samym ograniczono moje prawa jako członka PZŁ. Mój udział w KS nie miałby żadnego wpływu na wynik głosowania chociaż wpływ miałem bo głosować mi pozwolono. Nadmieniam, że WZ większością głosów uchyliło decyzję ZK o ukaranie mojego syn. Proszę o wyjaśnienie czy mogłem kandydować do KS?
1724 01/06/2012 Czy członek Zarządu obecny na polowaniu w którym prowadzący narusza zasady bezpieczeństwa powinien reagować czy też może zachować bierną postawę?
1723 01/06/2012 Czy na WZ podczas rozpatrywania odwołania członka koła od nałożonej kary zawieszenia w prawach do polowania można złożyć wniosek o zmianę kary za zawieszenie w prawach do polowania np. na karę upomnienia?
1722 01/06/2012 U mnie w kole szykuje się wniosek o podjęcie uchwały wykluczenia jednego z kolegów przygotowywany w oparciu o § 56 ust. 2 pkt 3 Statutu PZŁ. 1/3 członków koła. "Na podstawie § 56 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego składamy niniejszym wniosek o rozszerzenie Porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia Kol. Xxxxxxxxxx Yyyyyyy z naszego Koła w oparciu o § 44, punkt 1 i 2 Statutu PZŁ." Jak to się ma do możliwości zabrania głosu przez zainteresowanego? W mojej ocenie pozostaje mu tylko obecność na WZ.
1721 31/05/2012 W jaki sposób powinno być głosowane na WZ odwołanie członka KŁ od nałożonej przez ZK kary porządkowej? W sposób tajny, czy jawny i jakimi przepisami jest to ew. regulowane?
1719 28/05/2012 Czy uchwała WZ może być poddana pod głosowanie i uchwalona "am bloc" bez odczytania jej poszczególnych uchwał?
1718 28/05/2012 Czy WZ koła może być zakończone przez przewodniczącego z ominięciem punktów i punktu porządku zebrania?
1717 28/05/2012 Odbyłem roczny staż myśliwski w kole i otrzymałem skierowanie od zarządu koła na kurs dla nowo wstępujących, który ukończyłem z wynikiem pozytywnym. Uzyskałem pozwolenie na broń i w chwili obecnej złożyłem podanie do koła w którym odbyłem staż o przyjęcie mnie na członka macierzystego. Czy w sytuacji odmownej przyjęcia na członka koła mam możliwość odwołania się, a jeżeli to gdzie i do kogo?
1716 28/05/2012 Czy na WZ przed każdym głosowaniem powinno być sprawdzane kworum czy wystarczy tylko na początku zebrania?
1715 28/05/2012 Czy zarząd koła podając pisemnie porządek obrad WZ, prawidłowo sformułował punkt, cyt. ": "Podjęcie uchwał podnoszących opłaty należne od członków na rzecz koła (za zwierzynę wziętą na użytek własny i składek członkowskich)"? Czy nie powinny być pisemnie podane stawki proponowane przez zarząd?
1714 23/05/2012 Jakie warunki, zasady powinny zostać spełnione, aby uznać, że budżet koła jest lub nie jest wykonany?
1713 23/05/2012 Czy WZ może wyznaczyć ryczałt za dzika np. 60zł? Jakie konsekwencje są z tego dla myśliwego i koła?
1712 21/05/2012 Czy teść może być członkiem KR, jeżeli zięć jest skarbnikiem? Czy par. 72 statutu dotyczy teścia i zięcia?
1711 21/05/2012 Czy sprawozdanie KR odczytane na WZ i podpisane tylko przez jednego członka jest ważne? Nadmieniam, że drugi członek odmówił podpisania w/w sprawozdania a przewodniczący KR wcześniej złożył rezygnację z funkcji. Jak i gdzie się odwołać od nieprawdziwych zarzutów z w/w sprawozdania?
1710 21/05/2012 Co grozi myśliwemu za łamanie Zasad Etyki i Tradycji? Np. jak postąpić w przypadku notorycznego łamania pkt. 4 i 10 wspomnianych Zasad?
1709 21/05/2012 Czy prowadzący polowanie zbiorowe może ukarać myśliwego biorącego udział w tym polowaniu karą pieniężną? Jakie muszą być wymagania?Uchwała WZ? Uchwała ZK?
1708 21/05/2012 Gdzie powinna znajdować się książka ewidencji pobytu myśliwych w łowisku i w jakich warunkach aby była dostępna?
1707 21/05/2012 U siebie w kole szacuję szkody łowieckie. Posiadam odpowiednie przeszkolenie. Daję sobie całkiem dobrze z tym zagadnieniem. Parę dni temu zarząd sąsiedniego koła zwrócił się do mnie abym udzielił im pomocy w szacowaniu. Czy mogę uczestniczyć u nich przy szacowaniu? W jakim charakterze? Jaka jest podstawa prawna tej czynności?
1706 21/05/2012 Osoba dzierżawiąca grunt zgłosiła nam szkodę w uprawie kukurydzy. Powierzchnia uprawy 1.74 ha, przy czym składa się z 6 działek z prawem budowlanym. Czy w takiej sytuacji szacować czy odmówić? I jakie akty prawne o tym stanie rzeczy mówią?

poprzednia 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.