strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania komercyjne

NrDataTreść pytania
208215/02/2017Czy podprowadzający dla myśliwego dewizowego może posiadać broń i czy może z niej polować na ambonie, na której znajduje się myśliwy dewizowy lub na innej ambonie ale w tym samym sektorze?
207810/10/2016Czy na w/w polowaniu można polować z lunetą ze stałym powiększeniem np. 7x56?
207205/09/2016ZK zorganizował dwa polowania zbiorowe dla cudzoziemców i myśliwych komercyjnych na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich nie informując nadleśnictw i burmistrzów ani członków swojego koła. Co grozi organizatorowi za nie wywiązanie się z obowiązku wynikającego z ww. paragrafu?
206430/10/2015Czy ZK może odpłatnie wystawiać odstrzały członkom innych kół? W naszym kole łowczy wystawia odstrzały myśliwym z innych kół, jeśli tylko wpłacą na konto koła 100 PLN. W preliminarzu budżetowym nie ma takiej pozycji jak przychody ze sprzedanych odstrzałów. Nie wiem jak to mam zrozumieć ponieważ koło handlując odstrzałami zobowiązane jest na koniec roku rozliczeniowego wystawić PIT. Proszę o wyjaśnienie tego zjawiska.
202908/01/2014Zarząd Koła zmienił termin planowanego polowania zbiorowego na kilka dni przed terminem nie powiadamiając wszystkich członków Koła tylko co niektórych pocztą pantoflową. 1. Czy Zarząd Koła może zmienić termin planowanego polowania zbiorowego i na ile dni wcześniej powinien powiadomić wszystkich członków koła o zmianie terminu polowania zbiorowego? 2. Jakie konsekwencje może ponieść Zarząd Koła za zmianę terminu polowania bez powiadomienia członków koła? 3. Czy w polowaniu zbiorowym koła razem mogą uczestniczyć myśliwi zagraniczni zorganizowani przez biuro polowań?
200926/08/2013Grupa myśliwych wybrała się na polowanie nad staw (ok 10 ha) gdzie zorganizowane jest łowisko komercyjne i na którym znajdowało się około 15 wędkarzy. Czy myśliwi mają prawo w tej sytuacji wykonywać w tym miejscu polowanie i strzelać do podrywającego się ptactwa?
191525/03/2013Biuro organizujące polowania dewizowe przysłało nam informację, że wzrasta stawka VAT do 23 % na organizację polowania dewizowego, ale nie potrafi podać przepisu wprowadzającego zmiany. Czy prawdą jest, że takie zmiany wchodzą?
183306/12/2012Spotkałem się z poglądem, że PSŁ może kontrolować myśliwych jedynie na terenach obwodów polnych (jako, że działają z ramienia wojewody). Czy tak jest w istocie? Jeśli mieliby kontrolować na terenach obwodów leśnych (podlegających pod Lasy Państwowe) to powinni mieć zawarte jakieś porozumienie z dyrektorem RDLP/Nadleśniczym na mocy którego mieliby takie kompetencje na tym terenie... Jak to właściwie jest z tą PSŁ? Gdzie są granice ich jurysdykcji? Za co mogą nakładać kary - chodzi mi głównie o polowania zbiorowe, strój, bezpieczeństwo to wiadomo, ale jak jest z naganką? Czy muszą mieć przy sobie dowody osobiste potwierdzające ich pełnoletniość?
183023/11/2012Walne zgromadzenie odrzuciło uchwałę dotyczącą organizacji polowania zbiorowego dla cudzoziemców. Podjęło natomiast uchwałę o przeprowadzeniu polowań indywidualnych określając jednocześnie liczbę oraz gatunek zwierzyny przeznaczonej do pozyskania. Mimo tego Zarząd dopuścił dwóch myśliwych dewizowych do polowania zbiorowego wynikającego z kalendarza polowań zbiorowych w kole łowieckim. Czy dopuszczalny jest udział myśliwych dewizowych w polowaniach zbiorowych organizowanych dla członków koła? Czy w przypadku odrzucenia przez WZ uchwały o organizacji polowania zbiorowego dla myśliwych zagranicznych dopuszczalny jest ich udział w polowaniu zbiorowym dla członków koła? Czy mogli oni pozyskać zwierzynę w ilości większej lub innego gatunku niż w podjętej uchwale WZ? Czy prowadzący polowanie może odmówić prowadzenia takiego polowania lub nie dopuścić do niego myśliwych dewizowych?
165530/03/2012Czy wydanie zezwolenia do strzelania loch prowadzących przed 15 stycznia na polowaniu dewizowym jest zgodne z obowiązującym prawem? Wyniki z przedostatniego polowania (bardzo trudne warunki zimowe, pokrywa śnieżna, lód) 7 loch prowadzących, wszystkie prośne.
164722/03/2012Jakie są wymagania co do rozpoczęcia działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie organizacja polowań dla myśliwych z zagranicy? Czy oprócz egzaminu organizowanego przez Ministra Środowiska są jakieś inne wymagania? Czy osoba, która chce przystąpić do tego egzaminu musi być czynnym myśliwym?
157928/12/2011Zarząd mojego Koła uchwalił zarządzenie o wykonywaniu polowania wyłącznie z ambon i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Powoduje to znaczne ograniczenie w możliwości polowania. W terenie jest około 30 ambon co stanowi nie więcej niż 10% terenu, wyklucza to także polowanie z podchodu. Czy taka uchwała jest zgodna ze statutem PZŁ?
155528/11/2011Na ostatnim WZ została przegłosowana uchwała, która dała delegację Zarządowi Koła do organizacji polowania komercyjnego w 2011 r. Polowanie takie zostało zorganizowane dla myśliwych z Niemiec i się odbyło. Wobec powyższego faktu, czy w myśl tego paragrafu, tj. § 60 ust. 2, przegłosowana uchwała na WZ ma moc prawną do czasu zatwierdzenia protokółu WZ na najbliższym WZ, tj. w maju 2012? Ponadto czy to polowanie powinno odbyć się w 2011 roku czy dopiero w przyszłym roku po zatwierdzeniu protokółu WZ, które się odbyło?
155225/11/2011Jak i gdzie można uzyskać pozwolenie na prowadzenie Biura Polowań?
154516/11/2011W trakcie polowania dewizowego na jelenie byki(w tym samym obwodzie i w tym samym czasie), miało miejsce polowanie wykonywane przez Prezesa Koła. Jaki przepis prawny reguluje ten problem? Czy Uchwała Nr 6 ZG PZŁ z 3.10.1996 r. jest obowiązująca?
153204/11/2011Jakie sankcje grożą ZK za zorganizowanie polowania komercyjnego dla myśliwych cudzoziemców (tzw. polowanie pędzone) mimo braku odpowiedniej uchwały WZ?
151518/10/2011Na WZ zarząd uzyskał pełnomocnictwo do ogranizacji polowania komercyjnego jeden raz w roku tj. w sezonie 2011/2012 tylko na dziki jako eksperymentalne polowanie, aby posiadać wiedzę czy będzie się nam opłacało organizować takie polowania w przyszłości. Po otrzymaniu uchwał z ostatniego WZ okazało się, że uchwała brzmi: „Udziela się zarządowi koła pełnomocnictwa do ogranizacji polowań komercyjnych w roku 2011/2012.” W uchwale tej nie zawarty jest rodzaj jakiejkolwiek zwierzymy pomimo, że na WZ ustalono, że będą to tylko dziki. Moje pytanie brzmi: wobec powyższego faktu łowczy koła planując zwierzynę do pozyskania na polowaniu komercyjnym może wpisać następująca zwierzynę: ogólnie sarny, jelenie, dziki. Jakie wiążą się z tym konsekwencje dla łowczego, jeżeli może okazać się, że tejże uchwale komisja uchwał i wniosków nadała w ogóle inne brzmienie, niż to było przegłosowane.
151418/10/2011Czy jako organizatorzy polowania komercyjnego powinniśmy ustawić przy drogach, szosach tablice ostrzegające o wykonywaniu polowania w danym rejonie, tj. na początku i końcu danego miotu, aby przestrzec oraz uniknąć ewentualnych kolizji podczas pędzeń zwierzyny z samochodami?
151318/10/2011Czy łowczy koła przekazując druk sprawozdania z polowania komercyjnego prowadzącemu polowanie musi określić ilość poszczególnych gatunków zwierzyny, przewidzianych do pozyskania zgodnie z rocznym planem łowieckim np. na obwodzie X jest do pozyskania 5 sztuk jeleni-łań oraz 2 sztuki jeleni-cielaków, a łowczy wskazał tylko do pozyskania na polowaniu komercyjnym tylko 3 sztuki jeleni-łani oraz 1 sztukę jelenia-cielaka, pozostawiając pozostałe sztuki jako zabezpieczenie się przed przekroczeniem rocznego planu łowieckiego.
151217/10/2011Czy koło powinno powiadomić komendę wojewódzką policji o wykonywaniu polowania komercyjnego i na jaki okres przed rozpoczęciem tego polowania? Jaki przepis to reguluje - nadmieniał o tej kwestii przedstawiciel biura polowań, choć nie był w stanie wskazać przepisu prawnego, wspomniał tylko, że przepis wszedł w życie w marcu tego roku.
[1] 2 3 4 z 4   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.